Blog Archives

Ook casus Amsterdamse iPad-school onderstreept Hattie’s conclusie

De casus van de Amsterdamse Steve Jobs-school illustreert dat ‘didactische drama’s’ vele oorzaken hebben. Technologiegedrevenheid is er één van. Gelukkig zijn er ook positieve ervaringen te melden.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Onderwijsvernieuwing redt het niet met geestdrift alleen #O4NT

Het Onderwijsblad heeft een artikel geschreven over “Onderwijs voor een Nieuwe Tijd”, het initiatief van de zogenaamde Steve Jobs-scholen. Volgens het blad van de Algemene Onderwijs-bond komen deze scholen lastig van de grond. Ondanks de kritiek die je op deze scholen kunt hebben, zijn ’zure’, gelijkhebberige, reacties wat mij betreft te gemakkelijk.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderzoek naar persoonlijk leren met iPads

De iPad kan bruikbaar hulpmiddel zijn bij het realiseren van onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met individuele leervragen en -behoeften. Dit heeft waarschijnlijk niet (alleen?) te maken met de eigenschappen van dit ‘device’, maar ook met de gehanteerde didactiek en de professionaliteit van de docent. Een recent master-onderzoek van Mark van de Mortel bevestigt dit standpunt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Onderzoek naar iPads in het onderwijs

eSchool News besteedt aandacht aan een onderzoek naar het gebruik van iPads in het onderwijs. De uitkomsten zijn positief. Maar of dat aan de iPad ligt…

Lees meer ›

Tags: , ,

Mislukt ‘iPad’-project beschreven aan de hand van model implementatie

Bij de implementatie van ICT en leren maak ik gebruik van een model dat uit zes factoren bestaat. In deze blogpost gebruik ik dit model om een berucht mislukt ‘iPad-project’ te beschrijven. Of kunnen we beter zeggen: een mislukt Pearson-project?

Lees meer ›

Tags: , ,

De flipped classroom bij het Reviuslyceum

Bij het vak Natuurkunde van het Reviuslyceum passen ze sinds drie jaar het concept van de flipped classroom met genoegen toe. Hoe gaat dat in z’n werk?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Effecten van innovatieve toepassingen van leertechnologie

Vernieuwende toepassingen op het gebied van ICT in het onderwijs kunnen verschillende effecten hebben. Belangrijk is in ieder geval het tastbaar maken van deze effecten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

iBook Wiskunde VMBO Onderbouw

Sinds kort kun je een iBook aanschaffen op het gebied van wiskunde voor de onderbouw van het VMBO. Het boek is ook in 7 losse delen verkrijgbaar.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Gebrekkig lerend vermogen rond e-learning projecten?

Een grootschalig iPad-project in het district van Los Angeles ligt momenteel onder vuur. De missers komen bekend voor. Wat zegt dit over het lerend vermogen rond e-learning projecten?

Lees meer ›

Tags: , ,

Tablets slim in het onderwijs gebruiken

Tablet PC’s worden binnen het onderwijs dikwijls onvoldoende goed doordacht ingevoerd. Daarbij komt dat deze apparaten vaak worden gebruikt voor ‘consumptie’ van leerstof. Je kunt tablet’s echter ook gebruiken voor het vastleggen van ervaringen van leerlingen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: