De bijdrage van ICT aan toekomstbestendig onderwijs

Het Amerikaanse onderwijsministerie heeft onlangs een nieuw National Education Technology Plan gepubliceerd met daarin aanbevelingen voor tal van betrokkenen.

 Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education

Uit: Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education

Het plan heet Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education. Volgens eSchool News is het geen typisch plan, maar een mengeling van voorbeelden, aanbevelingen en commentaren. Het plan richt zich op de komende 5 jaar, en is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

 • Inleiding
 • Leren
 • Doceren (o.a. professionalisering docenten)
 • Leiderschap
 • Beoordelen
 • Infrastructuur
 • Conclusie

Het rapport zelf is niet heel erg toegankelijk. De infographics zijn handig, maar verder bestaat het geheel vooral uit webteksten. Gelukkig kun je het ook als pdf-bestand downloaden.

eSchool News heeft de belangrijkste aanbevelingen op een rij gezet. Persoonlijk vallen mij een aantal zaken op:

 • Een grote nadruk op meer eerlijk en toegankelijk onderwijs. Dit is in de VS een belangrijk issue omdat je grote verschillen hebt tussen rijke en arme scholen. Verder heeft toegankelijkheid ook betrekking op lerenden met beperkingen.
 • Assessments (beoordelingen) zouden meer moeten worden ingebed in het leerproces. De auteurs leggen dus -terecht- meer nadruk op formatieve assessments.
 • Men pleit ervoor om data effectief en ‘passend’ te gebruiken. Daarbij vraagt men ook nadrukkelijk aandacht voor privacy en het beveiligen van data.
 • ICT zou vooral ook gebruikt moeten worden voor het beoordelen van zogenaamde niet-cognitieve bekwaamheden. Hoewel de vreemde term ’21st Century Skills’ nog steeds in het rapport voorkomt (3x), vind ik de aandacht voor tijdloze niet-cognitieve bekwaamheden interessant. Daartoe behoren: zelfbewustzijn, zelfmanagement, doorzettingsvermogen en het bevorderen van ‘growth mindsets’.
 • Een duidelijk pleidooi om op het gebied van ICT en onderwijs nadrukkelijker rekening te houden met ontwerp-principes uit wetenschappen m.b.t. leren. Verder pleiten de auteurs voor meer onderzoek naar de effectiviteit van interactieve technologieën voor beoordelen.
 • Een pleidooi om “openly licensed educational content” te gebruiken, zodat degenen die nu onvoldoende toegang hebben tot kwalitatief goede materialen, dat wel krijgen.
 • De nadruk op duurzame financiering van mobiele apparaten.
 • Het federale ministerie komt met een beschouwende visietekst, zonder aan te geven welke acties men zelf onderneemt en welke maatregelen men gaat treffen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: