De effectiviteit van professional development programma’s

Onderwijsinstellingen en docenten besteden vaak veel geld en tijd aan de professionele ontwikkeling van docenten. Maar leidt dat ook tot een betere ‘performance’ op de werkvloer?

professional development

Foto: kjarrett

ScienceDaily doet verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van twee programma’s voor professionele ontwikkeling. Beide programma’s waren gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de interactie tussen leerlingen en leerkrachten. De kwaliteit van deze interactie is namelijk positief van invloed op het leren van kinderen.

Onderzoekers hebben daarom onderzoek gedaan naar twee professionaliseringsprogramma’s voor leerkrachten die werken met de jongste groep lerenden (Pre-K-teachers):

  • Making the Most of Classroom Interactions (MMCI): een traditioneel face-to-face groepstraining model.
  • MyTeachingPartner (MTP): een programma dat gebaseerd is op één-op-één coaching op afstand.

Een groep van 486 leerkrachten is onderverdeeld in deze twee programma’s, en in een controlegroep (zij namen deel aan “typical professional development”, wat dat ook moge zijn).

De onderzoekers hebben leerkracht-leerling interactie voor de start van de programma’s gemeten, en na afloop.

Zowel MMCI als MTP leidden tot verbeteringen in de emotionele ondersteuning van leerlingen. MMCI leidde bovendien tot een verbeterde “instructional support”. Deze variabele wordt gezien als één van de belangrijkste voorspellers van de effectiviteit van leren door leerlingen.

De belangrijkste conclusie luidt dat programnma’s voor professionele ontwikkeling van invloed zijn op het leren in de klas, als deze programma’s betekenisvol zijn, en als veel aandacht is voor het ontwerp van deze programma’s.

Vervolgonderzoek moet leiden tot beter begrip van

the range of supports for teachers and coaches that would maximize the benefits of these professional development models.

Op basis van deze studie kun je namelijk niet zeggen wat maakt dat deze programma’s leiden tot een beter functioneren door leerkrachten in de klas. Je weet bijvoorbeeld ook niet hoe het komt dat MMCI wel leidt tot een verbeterde “instructional support”, en MTP niet. Wellicht was MTP daar minder op gericht. Verder weet je niet of het gedrag van leerkrachten in de klas blijvend zal veranderen (of dat men terugvalt op hun ‘oude’ handelingsrepertoire).

Opvallend is ook dat een ogenschijnlijk traditioneel programma voor formeel leren leidt tot beter functioneren. Daarmee is niet gezegd dat docenten via informeel leren niet ook effectief zouden hebben geleerd.

Op zich is het al belangrijk genoeg om te kunnen concluderen dat professionele ontwikkeling leidt tot betere prestaties op de werkvloer. Dikwijls wordt immers alleen gekeken naar tevredenheid van deelnemers en leerresultaten. Terwijl “leren en ontwikkelen” een middel is, en geen doel op zich.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: