Gastcollege E-learning implementeren: geleerde lessen

Vanavond mocht ik weer een gastcollege verzorgen over ‘lessons learned‘ ten aanzien van de implementatie van e-learning. Mijn slides verschilden nauwelijks van mijn presentatie van afgelopen december. Ik ga echter ook steeds in op ervaringen van deelnemers zelf. Deze ervaringen positioneren we binnen het kader van de plateauplanning.

Daarbij valt op dat aanwezigen op basis van hun ervaringen veel van mijn conclusies herkennen. Terecht wordt opgemerkt dat veel conclusies betrekking hebben op innovaties in het algemeen, of op de invoering van andere ICT-systemen dan e-learning. De dubbele innovatie die vaak bij e-learning wordt beoogd -didactische verandering met behulp van nieuwe technologie- draagt echter bij aan een grote complexiteit.

Verder gaf Marcel de Leeuwe terecht aan dat je bij de invoering van e-learning ook vaak te maken hebt met juridische aspecten (zoals: wie mag toegang hebben tot welke data?).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: