Handige (Nederlandstalige) bronnen over ICT en leren

Op het gebied van technology enhanced learning is veel waardevol materiaal vrij beschikbaar online te vinden. Vandaag ben ik gestuit drie handige en waardevolle Nederlandstalige bronnen op het gebied van ICT en leren.

Spinnenweb Van den Akker

Spinnenweb Van den Akker (2003). Curriculum perspectives: an introduction

De Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht heeft een uitgebreid didactisch concept voor blended learning samengesteld dat kan dienen als inspiratiebron voor andere onderwijsinstellingen. Ze kiezen daarbij voor een ontwerpbenadering waarbij zij het ’spinnenweb’ van oud-SLO directeur Jan van den Akker gebruiken voor het ontwerpen van onderwijs waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Bij dit spinnenweb besteed je integraal aandacht aan zaken als doelen, toetsen, materialen en groeperingsvormen van lerenden. Binnen het spinnenweb worden keuzes gemaakt op basis van het TPACK-model. Een nuttige systematiek, lijkt me. De invulling ervan is toegespitst op deze faculteit.

Het Radboudumc heeft een paper (pdf) geschreven waarmee men docenten wil ondersteunen bij het vormgeven van werkvormen -zoals instructie, interactie of ‘educatieve toetsen’ met ICT tools. Zij presenteren hierin onder meer welke beschikbare tools ingezet kunnen worden voor welke werkvorm.

Deze zelfde organisatie heeft ruim een jaar geleden een inspiratieboek (pdf) voor het ontwikkelen van blended onderwijsvormen samengesteld. Dit boek bevat meer uitgebreide beschrijvingen van leertechnologieën. Deze zijn ook handig samengevat in een tabel. Ook in dit boek wordt verwezen naar het TPACK-model. Voor de leerdoelen valt men terug op de door Anderson cs herziene taxonomie van Bloom.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
One comment on “Handige (Nederlandstalige) bronnen over ICT en leren
  1. ICTindustrie schreef:

    ICT blijft heel erg breed. Je zal nooit door alle informatie heen kunnen komen.

1 Pings/Trackbacks for "Handige (Nederlandstalige) bronnen over ICT en leren"
  1. […] Op het gebied van technology enhanced learning is veel waardevol materiaal vrij beschikbaar online te vinden. Vandaag ben ik gestuit drie handige en waardevolle Nederlandstalige bronnen op het gebied van ICT en leren.  […]

Top

%d bloggers liken dit: