Het meest interessante aan editie 2014 van het Horizon-rapport

Verleden week is weer een nieuwe editie van het NMC Horizon-rapport verschenen. Massive open online courses worden daarbij niet zo zeer als trend, maar wel als illustratie of invloedsfactor van een trend en uitdaging gezien.

De focus van de aandacht van dit rapport gaat in veel blogposts en online artikelen meestal uit naar de zes belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van educatieve technologie, en de periode waarin deze geacht worden te worden geïmplementeerd. Ik vind echter de onderliggende trends die leiden tot deze implementatie, en de bijbehorende uitdagingen, het meest relevant.

De onderliggende trends zijn dan:

 • Sociale media zijn in toenemende mate alomtegenwoordig. Dit leidt ook tot nieuwe manieren van leren, en het creëren van meer open leeromgevingen (waarbij je niet alleen binnen de muren van het instituut leert).
 • Er is in toenemende mate sprake van integratie van online, hybride en samenwerkend leren. Deze manieren van leren worden bijvoorbeeld ook mogelijk gemaakt door sociale media, en door het toegenomen gemak om bijvoorbeeld feedback aan elkaar te geven.
 • Leren en beoordelen wordt in toenemende mate datagedreven. Mede dankzij adaptieve technologie wordt het eenvoudiger om leren meer gepersonaliseerd vorm te geven.
 • Lerenden worden in toenemende mate gezien als co-creatoren, in plaats van consumenten. Dit heeft mede te maken door de nadruk die wordt gelegd op het vermogen om creatief of ondernemend te zijn. Universiteiten worden plekken waar lerenden elkaar ontmoeten om te creëren (makerspaces, FabLabs).
 • Er is in toenemende mate sprake van 'agile' manieren van onderwijs veranderen. Daarbij is sprake van een kortcyclische aanpak van uitproberen, evalueren en bijstellen. Onderwijsmodellen worden daardoor voortdurend bijgesteld.
 • Online leren evolueert. Er wordt in toenemende mate online geleerd. Daarbij wordt synschroon en asynchroon online leren steeds vaker gecombineerd. De kwaliteit van online leren wordt ook steeds beter. Er wordt in toenemende mate adaptieve technologie ingezet, plus technologie die is bedoeld om de betrokkenheid van lerenden bij het onderwijs te vergroten.

De uitdagingen zijn dan:

 • Medewerkers zijn zich weliswaar in toenemende mate bewust van het belang van ICT voor leren, maar zijn ook nog steeds onvoldoende in staat om ICT op een goede manier binnen het onderwijs in te zetten.
 • Onderwijs wordt, zeker in vergelijking met onderzoek, betrekkelijk slecht gewaardeerd. Investeren in beter onderwijs heeft daarom een betrekkelijk lage prioriteit.
 • Mede dankzij massive open online courses krijgen onderwijsinstellingen te maken met competitie van andere modellen voor onderwijs en leren. Hoe kunnen onderwijsinstellingen efficiënte manieren van onderwijs verzorgen, die ook maatschappelijk gewaardeerd worden (toegang bieden tot betaald werk, bijvoorbeeld)?
 • Hoe kunnen we innovaties op het gebied van leren en doceren 'opschalen', breder invoeren?
 • Hoe kan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs worden vergroot? Met name omdat toegankelijkheid van het hoger onderwijs zo'n complex vraagstuk is.
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol blijft? Je kunt immers op tal manieren werken aan je ontwikkeling, terwijl een diploma steeds minder vaak een garantie biedt op betaald werk.

Het valt me op dat MOOCs heel vaak worden genoemd als illustratie of factor van een trend of uitdaging. Verder spelen een aantal uitdagingen m.i. vooral in de VS (bijvoorbeeld de competitie van onderwijsmodellen of het betekenisvolle karakter van het onderwijs).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: