Hoe kun je gepersonaliseerd leren ondersteunen?

Er bestaan hoge verwachtingen van gepersonaliseerd leren. Tegelijkertijd blijkt dit complex te realiseren. Het vraagt om passende leertechnologie. Maar veel meer dan dat.

Personalisering

Foto: geralt, Pixabay

Gregory Dobbin vat samen wat nodig is om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Zes elementen spelen daarin een belangrijke rol:

 1. Richt je op verschillende niveaus -voorkennis, voorbereiding- waarop lerenden aan een opleiding starten. Lerenden ontwikkelen zich vervolgens op hun eigen wijze.
 2. Technologieën en aanpakken richten zich op het versterken van betrokkenheid van lerenden (o.a. tijdsinvestering in leren, toenemende belangstelling, individuele doelen).
 3. Speel in op verschillende doelen en leerstrategieën (de auteur gebruikt helaas de term ‘stijlen’). Lerenden werken op verschillende manieren, en in eigen tempo, aan leeruitkomsten. Verder is aandacht voor de lerende ‘in al zijn/haar aspecten’ (“holistically”).
 4. Heroverweeg structuren en ondersteuning door de organisatie. Bestaande structuren werpen drempels op voor personalisering. Je zou bijvoorbeeld leertrajecten moeten kunnen onderbreken. Verder vraagt dit om veel ondersteuning van lerenden, en om het kunnen analyseren van relevante data.
 5. Maak gebruik van passende leertechnologieën (analyse-tools, e-portfolio’s). Verder moeten verschillende disciplines binnen een onderwijsinstelling samenwerken om gepersonaliseerde leerpaden mogelijk te maken.
 6. Bouw aan vertrouwen. Warme, persoonlijke, relaties tussen medewerkers en lerenden zijn daarbij van belang.

Dit vraagt niet alleen om passende leertechnologie, maar ook om organisatorische aanpassingen en veel ondersteuning. Is het onderwijs daar klaar voor?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
2 comments on “Hoe kun je gepersonaliseerd leren ondersteunen?
 1. Guido schreef:

  In Orlando is er de Agile Education Compass ontwikkeld. Een manifest waarbij nagedacht is om het onderwijs persoonlijker te maken. http://www.agileineducation.org

  Groeten,

  Guido

Top

%d bloggers liken dit: