Maken tablets werknemers tot betere multitaskers?

Veel werknemers denken dat zij door tablet-PC’s beter in staat zijn om te multitasken. Dat blijkt uit een recent onderzoek. Wat mij betreft is dit onderzoek vooral een illustratie van de beperktheid van de waarde van vragen naar opvattingen.

84% van de 610 ondervraagde medewerkers geeft aan dat zij dankzij tablet-PC’s beter in staat zijn om meerdere taken tegelijkertijd dan wel snel achter elkaar uit te voeren. De ondervraagde medewerkers menen ook dat zij productiever zijn geworden dankzij tablet-PC’s.

De onderzoeksresultaten laten ook zien dat bijna 60% een privé tablet gebruik. De belangrijkste toegevoegde waarde blijkt ‘altijd en overal toegang tot informatie’ te zijn.

Ik heb de nodige aarzelingen bij dit onderzoek. En niet alleen omdat men ook gekeken heeft naar de relatie sterrenbeeld-tablet gebruik…..

Echt onderzoek laat immers zien dat mensen weliswaar multitasken, maar dat de meesten dit eigenlijk niet kunnen. Onze hersenen zijn daar niet geschikt voor. Het gaat ten koste van productiviteit. Je kunt mensen wel vragen of zij menen beter te kunnen multitasken, maar dat betekent niet dat zij dat ook werkelijk kunnen. Er gaapt vaker een kloof tussen perceptie en werkelijkheid.

Het gevoel productiever te zijn dankzij tablets zou wel eens veroorzaakt kunnen worden doordat medewerkers meer tijd aan hun werk besteden, nu zij de beschikking hebben over een tablet.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: