Mijn terugblik op 2013

Op deze laatste dag van het jaar wil ik terugblikken op het jaar 2013. Dit jaar was voor mij een pittig jaar.

Time

Foto: Alan Cleaver

Daarbij doel ik vooral op mijn werk en werkgerelateerde zaken.

Ik ben het afgelopen jaar gestart met een promotietraject. Door de combinatie met mijn reguliere werk, valt het me niet mee om daar voldoende focus op te leggen.

Ik ben namelijk ook projectleider van OpenU. Binnen dit project proberen we nieuwe innovatieve onderwijsdiensten te ontwikkelen, waarmee we onder meer nieuwe doelgroepen willen bereiken. We ontwikkelen in dat kader ook een persoonlijke leer- en werkomgeving. Op dit moment wordt gekeken naar de inbedding van OpenU binnen de Open Universiteit als geheel. Een spannende ontwikkeling.

Eén van de nieuwe onderwijsdiensten, die we hebben ontwikkeld, is de massive open online course over e-learning die ik heb ontwikkeld en mede heb verzorgd. We wilden daarbij een didactisch concept hanteren dat anders zou zijn dan de pure xMOOC of cMOOC.

Naast bovenstaande werkzaamheden verzorg ik  vanuit de Open Universiteit ook diensten voor externen. Bijvoorbeeld het geven van advies bij de selectie en implementatie van leeromgevingen, of het verzorgen van presentaties, gastcolleges en workshops over e-learning. In totaal heb ik het afgelopen jaar 25 externe advieswerkzaamheden uitgevoerd (voor in totaal 275 uur). Hier maakt het lectoraat e-learning bij de Hogeschool NTI deel van uit. Daar ben ik in het najaar mee gestart.

Complicerende factoren waren het afgelopen jaar twee reorganisaties waar ik op m’n werk mee te maken kreeg. De eerste OU-brede reorganisatie was het gevolg van ‘gewone’ bezuinigingen, en van een analyse van de bestaande organisatie. Deze reorganisatie had vooral gevolgen voor het ondersteunend personeel.

Vervolgens besloot de Tweede Kamer om het OU-expertisecentrum LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) 100% te korten op hun subsidie. Het College van Bestuur van de OU heeft toen besloten om LOOK samen te laten gaan met de Lerarenuniversiteit en Celstec (waar ik werk), om vervolgens de bezuiniging van 3,9 miljoen euro te verwerken.

Het was vanaf het begin aan duidelijk dat dit gepaard zou gaan met gedwongen ontslagen binnen het wetenschappelijk personeel. Daarbij is vooral gekeken of medewerkers gepromoveerd waren. Veel van mijn naaste collega’s (betrokken bij OpenU) hebben recent te horen gekregen dat zij ‘te herplaatsen personeel’ zijn geworden. Dat betekent in feite dat zij op zoek kunnen gaan naar ander werk. Daarbij gaat het om collega’s die vaak al meer dan 10-15 jaar bij de OU werken. Het behoeft geen verdere toelichting dat dit de werksfeer bepaald niet bevorderd, en dat we in het kader van OpenU heel wat ‘gaten’ mogen gaan opvullen. Niet-wetenschappelijk personeel met een tijdelijk contract, zoals ik, zijn ongemoeid gelaten.

Ik heb verder in 2013 op persoonlijke titel deel uit gemaakt van de jury van de nationale e-learning award, van de adviesraad van het Nationale E-learning Event, van de advisory board van de Online Educa Berlijn en van de Raad van Advies van SintLucas.

Tenslotte heb ik het afgelopen jaar de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Ik heb het boek E-learning. Trends en ontwikkelingen gepubliceerd
 • Ik heb samen met Marcel de Leeuwe gewerkt aan een boek over social learning (moet in 2014 worden afgerond).
 • In het kader van mijn promotietraject heb ik één artikel ingestuurd, en is een ander artikel in concept klaar. Ik wacht nog op feedback van mijn promotor.
 • Ik heb twee hoofdstukken ten behoeve van een SURF-trendrapport over Open Educational Resources geschreven.
 • Ik heb 32 presentaties verzorgd (meestal als externe advieswerkzaamheid).
 • Ik ben vier keer voorzitter geweest van een sessie, bijeenkomst of congres.
 • Ik heb meegewerkt aan 8 interviews.
 • Ik heb 450 blogposts geschreven (inclusief deze).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
3 comments on “Mijn terugblik op 2013
 1. Karin winters schreef:

  Vind het eigenlijk altijd wel lekker als je even jezelf laat zien en persoonlijke overpeinzingen plaatst.
  Ik wens je een heel goed 2014 toe en blijf ons (vooral nu vanwege mijn studie) voeden met voorgesorteerde onderzoeken en publicaties… Maar laat ook af en toe Wilfred even zien..de topper als mens.

  • wrubens schreef:

   Dank je wel, Karin. Jij en Paul ook het beste voor komend jaar. Terughoudendheid over Wilfred privé is overigens een kenmerk van Wilfred 😉

 2. Heino Logtenberg schreef:

  Wat weer niet zo gek is, want volgens mij hou je (naast je sport(school) activiteiten) helemaal geen privé Wilfred meer over……..

Top

%d bloggers liken dit: