Over het doorbreken van patronen als gevolg van virtuele veranderaars #ele12

Na het openingswoord is Theo Rinsema (@theorinsema) van Microsoft ingegaan op veranderingen binnen Microsoft Nederland en het ‘nieuwe leren’. Is e-learning wel relevant? Het gaat immers over leren, over altijd leren. Rinsema benadrukte de noodzaak van een leven lang leren, als gevolg van toegenomen maatschappelijke veranderingen.

Leren is voor Rinsema het doorbreken van patronen. Rinsema ging in op een aantal virtuele veranderaars die inovaties drijven:

  • Cloud computing. De toetredingsdrempel is omlaag gegaan. De kosten volgen de intensiteit van het gebruik.
  • Social computing. Je volgt mensen en hoeft zelf niet op zoek naar informatie. Dan doen zij voor je.
  • Ecosysteem van computers. Computers zitten overal in. Elektrische auto’s zijn eigenlijk computers.
  • Natuurlijke interfaces. Je bedient computers met je lichaam.

Deze innovaties zijn van invloed op werken en leren. Het nieuwe werken is voor Microsoft:

  • Elk jaar productiever werken. Dat kan door patronen te doorbreken.
  • Talent. Er werkten maar 16% vrouwen bij Microsoft. Hoe kan Microsoft leren aantrekkelijker te zijn voor vrouwen?
  • Werk/privé. Het kantoor van Microsoft had een bezettingsgraad van 24%, en medewerkers waren ontevreden over de balans tussen werk en privé.

Hoe dat te veranderen? Adviseurs hielpen niet echt. Zij waren experts, die veel wisten van een specifiek gebied. Microsoft heeft toen zelf een missie geformuleerd, een punt aan de horizon, en is intern op ‘reis’ gegaan. Leiderschap was daarbij erg belangrijk. Bijvoorbeeld van controle naar vertrouwen. Veel controlemechanismen hebben vaak vooral met jou zelf te maken. Buddies geven MT-leden feedback op gedrag.

Zij hebben o.a. twee buddyorganisaties (Rabobank en De Unie) gezocht waarmee ze in gesprek gaan over de ontwikkeling van de organisatie.

Als je veranderingen wilt realiseren moet je een podium geven aan het negatieve en daar ruimte aan geven. Durf over het negatieve het gesprek aan te gaan. Betrek daar ook het middenmanagement bij (die had Microsoft aanvankelijk vergeten erbij te betrekken). Andere leerpunten:

  • Je leert vooral van ervaringen. Zij hebben bijvoorbeeld van een schaapsherder geleerd. Of via ruimte voor groei-dagen. Dat doet men 1x per jaar. Eén keer is men naar verschillende klanten gegaan, en daar het gesprek gevoerd aan issues van klanten. De groepen waren divers samengesteld. Men leerde van elkaar. Het is dus belangrijk om vanuit andere perspectieven naar je organisatie te durven kijken.
  • Raad van Anders. Dat is een groep buiten Microsoft die rond een thema praten met medewerkers. De inzichten presenteren zij met de pers erbij. Die raad laat Microsoft met andere ogen kijken. Bijvoorbeeld jongeren die keken naar hoe Microsoft werkte. Jongeren snapten niet dat een directeur geen eigen kamer had. Zij vonden het geen serieuze werkomgeving.
  • Silverline society. Project Crowley. Medewerkers zijn blootgesteld aan een alternate reality game. Via een sociaal netwerk moesten medewerkers opdrachten oplossen. Het ging om het leren samenwerken via Microsoft technologie. Er hebben 290 mensen aan meegedaan.

Opvallend in de voorbeelden was dat ICT zo’n kleine rol speelt bij het leren en werken van Microsoft, met uitzondering van de Silverline Society. Leren moet je niet zien als een separate gebeurtenis. Het is integraal onderdeel van de organisatie. Ik vond het mooi om te zien hoe Microsoft leert door ongewone leeractiviteiten, en vanuit ongewone perspectieven.

Leren is het doorbreken van patronen. Virtuele veranderaars en leiderschap spelen daarbij een belangrijke rol. Aldus Theo Rinsema van Microsoft tijdens de opening van het e-learning event. Opvallend was dat ICT bij het leren maar een kleine rol speelde

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: