Puur cyberpesten emotioneel minder schadelijk dan ‘persoonlijk’ pesten

Ik heb altijd gedacht dat cyberpesten meer schade kon aanrichten dan ‘persoonlijk’ pesten. Het is immers heel lastig om online sporen uit te wissen, waardoor pesterijen je heel lang kunnen achtervolgen. Puur cyberpesten blijkt echter minder schadelijk te zijn dan ‘persoonlijk’ pesten.

Stop cyberbullying

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek naar 311 recente pestincidenten. Als sprake is van puur cyberpesten -het pesten heeft dus geen ‘face-to-face’-component- dan duurt pesten minder lang. Ook is er minder schade. Bovendien is bij puur cyberpesten minder vaak sprake van significante disbalans in machtsverhoudingen.

Dit onderzoek laat overigens ook zien dat puur online pesten veel minder vaak voorkomt dan een combinatie van online en ‘persoonlijk’ pesten of puur ‘persoonlijk’ pesten. Verder is bij puur online pesten sprake van meer getuigen, en zijn er minder vaak meerdere daders bij betrokken. Aangezien daders bij online pesten vaker onbekenden zijn of anoniem reageren, is de impact op de slachtoffers minder groot.

Volgens de onderzoekers zijn pesterijen waarbij online en ‘persoonlijk’ pesten gecombineerd worden, het meest schadelijk voor jongeren. Daar zou bijvoorbeeld binnen het onderwijs en hulpverlening prioriteit aan gegeven moeten worden. Zij suggereren ook dat technologie op zich niet leidt tot meer ernstige vormen van pesten tussen jongeren. Factoren die wel van invloed zijn op de ernst zijn bijvoorbeeld duur, seksuele inhoud en de betrokkenheid van meerdere daders.

Afbeelding: Internetsinacoso (http://noalciberacoso.blogspot.com) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: