Wat is cruciaal bij het realiseren van grote veranderingen?

Douglas Ready meent dat succesvolle leiders vier dingen echt goed doen bij het realiseren van grootschalige transformaties. In feite typeert hij deze ingrijpende veranderingen als een meedogenloos leerproces.

Change

Foto: geralt, Pixabay

1. Zij erkennen ingebedde spanningen en schijnbare tegenstellingen. Veel schijnbare tegenstellingen komen met name bij transformaties aan de oppervlakte:

  • Enerzijds is het noodzakelijk dat de organisatie bestanden manieren van denken, gedrag en werk verandert, terwijl medewerkers tegelijkertijd verlangen naar normalisering.
  • Enerzijds moeten organisaties globaliseren, maar anderzijds is ook behoefte om zaken voor klanten en medewerkers eenvoudig te houden.
  • Enerzijds is er het verlangen om innovatie een impuls te geven, terwijl men anderzijds in toenemende mate te maken heeft met regulering die innovaties kunnen belemmeren.
  • Enerzijds wil men de voordelen voor klanten optimaliseren door meer maatwerk te leveren, maar anderzijds moet men de kosten rationaliseren.
  • Enerzijds wil men geavanceerde technologie gebruiken om bedrijfsprocessen beter te laten verlopen, maar anderzijds is er de behoefte aan een “authentic sense of humanization”.

Volgens Ready omarmen succesvolle leiders deze spanningen, ook al maken ze veranderingen meer complex. Communiceren en luisteren zijn dan essentieel om betrokkenen te commiteren. Volgens Ready is ‘storytelling’ hierbij van groot belang:

telling powerful and compelling stories of where the company has been, where it is now and where it needs to go―and why

Je kunt spanningen en paradoxen niet oplossen, maar je moet er wel oog voor hebben en ze bespreekbaar maken.

2. Verder is het van belang dat je een groep leidinggevendenchampions teamverantwoordelijk maakt voor het coördineren van de inspanningen die genomen moeten worden om de veranderingen door te voeren.

3. Uiteraard vergt dit ook investeringen in kapitaal, processen en talenten.

4. Douglas Ready typeert deze verandering als een meedogenloos leerproces, waarbij veelvuldig overleg van groot belang is. Tijdens dit overleg reflecteren betrokkenen op de ervaringen met de innovatie en op de onderliggende waarden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
1 Reactie op “Wat is cruciaal bij het realiseren van grote veranderingen?
  1. Theo Mensen schreef:

    Grote veranderingen typeren als een meedogenloos leerproces, vind ik een vruchtbare en inspirerende metafoor

Top

%d bloggers liken dit: