Werkt online leren kostenbesparend?

Deze vraag kan niet met een eenvoudig 'ja' of 'nee' worden beantwoord. Dat blijkt uit een recent Canadees paper.

Dit paper bevat samenvattingen van diverse bijdragen van onderzoekers als Stephen Downes en Tony Bates. De samenstellers van het paper constateren overigens dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar een directe relatie tussen kosten, kosteneffectiviteit en online leren.

Uit de diverse bijdragen destilleren zij vijf thema's:

  1. Online leren kan bijdragen aan nieuwe online services, die tot extra inkomsten leiden.
  2. Een kosteneffectieve implementatie van online leren vraagt ook om een andere benadering van het ontwikkelen en managen van doceren en leren. Ook zal er meer gemeten moeten worden.
  3. Het onderscheiden van kostenfactoren is ook van toepassing op face-to-face leren, niet alleen online leren.
  4. Er is een verband tussen kosteneffectiviteit en kwaliteit. Er wordt vaak eerder gekeken naar productiviteitsverhoging dan naar besparingen.
  5. Samenwerking tussen instituten, of zelfs op landelijke schaal, is vaak noodzakelijk voor kostenbesparingen en het bereiken van een kritische massa.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: