Blog Archives

Evaluatie OpenU

OpenU is een digitale leer- en werkomgeving waarmee de Open Universiteit vernieuwende ‘learning services‘ faciliteert waarmee professionals bij kunnen blijven op hun vakgebied. Onlangs hebben we een evaluatie uit laten voeren onder gebruikers van OpenU. Een aantal zaken valt me als projectleider hierin op.

Lees meer ›

Tags: , ,

Waarom spreken we nog over e-learning? #elzrg12

Vandaag ben ik dagvoorzitter van het congres E-learning in de Zorg. Bij de opening heb ik onderstaande blogpost voorgedragen: waarom spreken we nog over e-learning?

Lees meer ›

Tags: , ,

Evaluatieonderzoek moet zicht bieden op de juiste ‘blend’

Het onderwijs en opleidingen bestaan steeds vaker uit een mix van face-to-face leren en online leren: blended learning. Er lijkt een steeds grotere variëteit in ‘typen blended learning’ te ontstaan. De noodzaak van meer onderzoek naar wat werkt en wat niet werkt wordt daarmee urgenter. Daarover gaat de bijdrage Evaluating what works in blended learning.

Lees meer ›

Tags: ,

Positieve effecten van iPads op onderwijs

De Naace (een Britse associatie op het gebied van ICT en onderwijs) heeft bij de Longfield Academy onderzoek laten doen naar de effecten van de grootschalige invoering van de iPad. Er is onder meer gekeken naar de manier waarop iPads door medewerkers en leerlingen wordt gebruikt, naar de effecten op motivatie,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Toon aan dat e-learning werkt! #ele12

Aanbieders èn afnemers van e-learning hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan te tonen dat deze manier van leren effectief is voor het behalen van leerprestaties, werkprestaties en bijvoorkeur ook voor het realiseren van organisatiedoelstellingen. Dit is cruciaal voor de acceptatie van e-learning en blended learning. Editie 2012 van de Nederlandse E-learning Awards doet vermoeden dat Nederlandse organisaties daar meestal nog onvoldoende mee bezig zijn.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Aardig zijn of eerlijk zijn? (#in)

Leuke blogpost van Terry Freedman. Freedman wordt vaak ingehuurd om het gebruik van ICT in het onderwijs te evalueren. Een belangrijke geleerde les daarbij is dat je weliswaar aardig en beleefd kunt zijn tegen je opdrachtgevers, maar dat dit nooit ten koste mag gaan van eerlijkheid. Of zoals Freedman het zelf formuleert:

Being nice is admirable,

Lees meer ›

Tags: ,

Het effect van social learning meten (#in)

In de blogpost Social Learning doesn’t mean what you think it does: PART TWO gaat Jane Hart in op de vraag hoe je de effecten van social learning kunt meten. Hart kiest nadrukkelijk niet voor een kwantitatieve benadering, maar voor een kwalitatieve.

In feite gaat het er om te bepalen hoe goed Leren &

Lees meer ›

Tags: , , ,

De evaluatie en selectie van een elektronische leeromgeving (#in)

Het EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) heeft in haar "7 Things You Should Know About…" serie een paper uitgegeven over de evaluatie van elektronische leeromgevingen (ELO). Veel onderwijsinstellingen hebben enkele jaren geleden de keuze gemaakt voor een ELO, en vinden het nu -om allerlei redenen- tijd om de balans op te maken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Positief beeld virtual action learning (#in)

In de rapportage Lerend lesgeven met ICT doen het IVLOS en Citowoz verslag van het tweejarige project "Lerend Lesgeven met ICT". In dit project stond leren via de onderwijsmethodiek Virtual Action Learning (VAL) en de Virtuele LeerCommunity (VLC) -die speciaal voor deze methodiek is ontwikkeld- centraal.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Evaluatie van je elektronische leeromgeving (#in)

Ik was eerst verbaasd toen ik de bijdrage LMS Evaluation and Review – Course Management System Evaluations van Stephen Gilfus las. "Wat moet zo'n commercieel verhaal op de website van de Educause?", vroeg ik me af. Toch bevat de presentatie, opgenomen in dit artikel,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: