Blog Archives

Beter onderwijs dankzij minder gebruik ICT?

Finland heeft één van de beste onderwijssystemen ter wereld, terwijl docenten weinig ICT in het onderwijs gebruiken. Is daar een verband tussen? Niet persé.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Impressie masterclass Finnish Lessons door Pasi Sahlberg #finles

Het Nederlandse onderwijs zou meer gebaseerd moeten zijn op samenwerking, en vertrouwen gebaseerd op verantwoordelijkheid. En dus minder op competitie, en op het afleggen van verantwoordelijkheid op basis van toetsen. Dat zijn twee van de belangrijkste lessen van Pasi Sahlberg voor ons onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kenmerken van de Finse onderwijssuccesformule

Er is veel aandacht aan het succes van het Finse onderwijsmodel. Onderstaande video gaat in op de individuele benadering van Finse leerlingen. Enkele kenmerken zijn:

  • Vroeg diagnostiseren van ‘speciale’ leerbehoeften.
  • Vroeg interveniëren, extra hulp bieden binnen het reguliere onderwijs.
  • Individuele aandacht voor leerlingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: