Big data voor gepersonaliseerd leren #NLE2015

Ik heb vandaag deelgenomen aan Next Learning. Eén van de sessies werd verzorgd door Kees Versteeg van het Hondsrug College, en ging over learning analytics in het onderwijs.

Binnen het Hondsrug College (2100 leerlingen) wordt veel gebruik gemaakt van ICT en big data. Dankzij big data kunnen we volgens Kees Versteeg beter beslissingen nemen op basis van feiten, in plaats van op een onderbuikgevoel. Hij zette het gebruik van grote hoeveelheid data om beslissingen te nemen ook af tegen de ‘toetsgekte’ op basis waarvan het onderwijs nu beslissingen neemt.

Versteeg schetste een beeld van zijn school als innovatieve school, en lerende organisatie, waarbij docenten veel minder dan voorheen gebruik maken van vaste methoden. De iPad wordt momenteel bijvoorbeeld binnen elk vak gebruikt (ook gym). Ze hebben veel apps gemaakt, onder meer voor papierloos werken of om leerlingen te laten plannen. Een deel van de docenten heeft hier bezwaren tegen. Wat dat betreft is deze school een ‘gewone’ school.

Ze hebben ook een app, Zuludesk, waarmee een docent bijvoorbeeld kan zien dat een iPad bijna leeg is. De docent kan binnen het schoolnetwerk afdwingen dat leerlingen met maar één app kunnen werken. Ouders vragen ook af zij die app thuis mogen gebruiken.

Versteeg schetste dat ‘learning analytics’ ‘angstige’ kanten heeft, zoals: hebben docenten wel de juiste expertise om big data te gebruiken? Verder ging hij in op privacyvragen zoals mag je alles meten of vragen over data-eigenaarschap. Volgens hem moeten we er echter voor waken om bepaalde dingen niet te doen om risico’s te vermijden.

Volgens Kees Versteeg hebben we binnen het onderwijs veel meer expertise nodig op het gebied van data. We kunnen data gebruiken om terug te kijken op het onderwijs, om meer inzicht te krijgen en zelfs om te voorspellen hoe een lerende zich zal ontwikkelen. Op dit moment gebruiken we data vooral om terug te kijken.

Als we leren meer gepersonaliseerd leren willen realiseren dan zal het onderwijs volgens Versteeg echt een transformatie doormaken. Het Hondsrug College gebruikt methodes waarmee leerlingen op heel verschillende manieren aan leerdoelen kunnen werken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van profielen van lerenden (zoals hun interesses). Op basis daarvan krijgen leerlingen modulegewijs onderwijs (voorzien van metadata) meer op basis van profielen aanbieden. Daarmee ontstaan dus verschillende leerlijnen voor leerlingen.

De docent bepaalt bijvoorbeeld het niveau van opdrachten die lerenden kunnen maken. Als een leerling zich met een Jantje van Leiden ervan af heeft gemaakt, dan kan de docent opnieuw de oefening pushen. Tot op realtime leerniveau heeft de docent dan zicht op de vorderingen van de leerlingen. De leerling heeft ook zicht op de eigen vorderingen. De docent heeft zicht op bestede tijd en bereikte leerdoelen van alle lerenden per module. Je kunt dat beeld ook per leerling krijgen. Op basis van deze data kan een docent maatregelen voor verbeteringen nemen. De leerling krijgt bijvoorbeeld de meest aanbevolen module aangereikt op basis van de data.

Het Hondsrug College heeft echter pas 5 vakken op deze manier vormgegeven. De markt blijft volgens Versteeg achter. Daarom hebben zij nu 15 docenten in dienst die content ontwikkelen. Het Hondsrug College laat ook onderzoek doen naar het gebruik van big data. En om samenwerking te bevorderen is een coöperatie, Learntoo, opgericht waarbij 29 besturen zijn aangesloten (plus Hogeschool Windesheim).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord