Continue groei online leren

Er wordt in toenemende mate online geleerd. Dat blijkt uit een aantal publicaties die de laatste dagen zijn verschenen.

Inside Higher Ed bericht bijvoorbeeld op basis van een onderzoek van de Babson Survey Research Group:

  • Het afgelopen jaar hebben meer dan 6,7 miljoen studenten minimaal één online cursus gevolgd. Dat is een groei van 9,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit groeipercentage is lager dan de jaren ervoor. Echter: het afgelopen jaar zijn er overall wel minder cursussen gevolgd.
  • Van alle gevolgde cursussen is ongeveer 32% online. Een groei van ongeveer 3%. In nog geen tien jaar tijd is het aandeel online leren in het hoger onderwijs gegroeid van 9 naar 32%.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan massive open online courses, maar er worden nog relatief weinig MOOC’s verzorgd (door 2,6% vannde instellingen). De meeste instellingen wachten af. Tien jaar geleden was dat met e-learning overigens niet anders.
  • Het aantal instellingen dat volledige online programma’s verzorgd (dus niet alleen online cursussen) is in tien jaar tijd sterk toegenomen. Bij publiek gefinancierde instellingen bijvoorbeeld van 49 naar 70%.
  • Van alle bestuurders noemt bijna 70% online leren kritisch voor de organisatiestrategie.

Deze Infographic over stand van zaken met betrekking tot de e-learning industrie presenteert andere cijfers over het aandeel online cursussen. Mogelijk omdat men zich baseert op ouder onderzoek. Wat in deze grafiek indruk maakt, is de groei van uitgaves aan e-learning. In 2002 werd 6,5 miljard dollar aan e-learning besteed. In 2008 bedroeg dit bedrag 27,1 miljard dollar, terwijl verwacht wordt dat in 2014 49,6 miljard dollar aan e-learning wordt gespendeerd. De grootste groei wordt in Azië verwacht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: