De 13 meest radicale onderwijsvernieuwers?

Van de Griekse filosoof Epicurus tot en met sir Ken Robinson. OnlineUniversities.com zet de dertien meest radicale onderwijsvernieuwers op een rij. Volgens mij is op dit overzicht wel wat af te dingen.

Uiteraard is het allereerst van belang om te definiëren wat men onder ‘radicaal’ verstaat. De auteur vindt een onderwijsvernieuwer radicaal als deze een belangrijke bijdrage heeft gehad aan de wijze waarop het onderwijsproces werkt:

Whether that means ensuring equal resources and attention for traditionally marginalized demographics or devising exciting new strategies, all of them paved the way for bigger, brighter, and better things.

Op basis van deze definitie horen Valentin Hauy en Louis Braille volgens de samensteller ook in dit overzicht. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de toegankelijkheid van het onderwijs voor blinden en slechtzienden. Daarnaast staat een aantal personen in de lijst dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de onderwijsemancipatie van zwarte Amerikanen. Vrouwen als Maria Mitchell en Helen Keller zijn in ons land nagenoeg onbekend, terwijl Maria Montessori en Jean Piaget intternationale faam genieten.

Een dergelijke lijst is erg arbitrair en subjectief. Ik zou bijvoorbeeld de volgende onderwijsvernieuwers zeker een plek gunnen op deze lijst (specifiek Nederlandse vernieuwers als Leon van Gelder, Luc Stevens of Jos van Kemenade laat ik buiten beschouwing):

 • John Dewey: heeft o.a. benadrukt dat leren een actief proces moet zijn.
 • Paulo Freire: erg belangrijk geweest voor alfabetisering, leren als middel om onderdrukten vrij te maken, benadrukt het belang van actie en reflectie.
 • Ivan Illich: groot criticus van geïnstitutionaliseerde vormen van onderwijs, schreef o.a. de Ontschoolse maatschappij.
 • Lev Vygotsky: o.a. bekend van de zone van de naaste ontwikkeling, beïnvloeder van het sociaal constructivisme.
 • Célestin Freinet: kinderen produceren zelf, co-creëren en leren actief.
 • Malcolm Knowles: één van de grondleggers van de volwasseneneducatie, met nadruk op zelfgestuurd leren (zijn ideeën hebben ook het onderwijs in het algemeen beïnvloed).
 • Benjamin Bloom: van de gelijknamige taxonomie.
 • Sugata Mitra: laat zien dat zelfgeorganiseerd leren mogelijk is, als je de juiste snaar bij kinderen weet te raken.
 • Larry Page, Serge Brin en Jimmy Wales: zij hebben de wijze waarop leerlingen informatie zoeken en gebruiken radicaal veranderd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
2 reacties op “De 13 meest radicale onderwijsvernieuwers?
 1. Carla Heil schreef:

  Spencer Kagan mis ik ook in deze lijst

Top

%d bloggers liken dit: