De impact van MOOC’s via experimenten ontdekken

De afgelopen zomer zijn via sociale media de nodige opvattingen geventileerd over Massively Open Online Courses (MOOCs). Een aantal medewerkers van de Universiteit van Edinburgh, dat zich onlangs heeft aangesloten bij het MOOC-initiatief Coursera, formuleert vragen die elke instelling voor hoger onderwijs zich zou moeten stellen als men aan de slag wil met MOOC’s. Door te experimenteren met deze wijze van onderwijs, hoopt men antwoord te krijgen op deze vragen.

In MOOC pedagogy: the challenges of developing for Coursera geven de auteurs onder meer aan dat het een hele uitdaging is om een goed didactisch ontwerp voor een MOOC binnen het Coursera-platform te realiseren. De Universiteit van Edinburgh heeft veel ervaring met online samenwerkend leren, maar nog niet op zo’n grote schaal.

De meeste MOOC’s binnen Coursera, Edx en Udacity zijn didactisch gezien erg conservatief, waarbij de lerende vooral informatie consumeert en op ‘weten wat’ wordt beoordeeld. De Universiteit van Edinburgh wil daarentegen minder institutionele controle over het leren, leren in communities en netwerken faciliteren en gebruik maken van groepsbeoordelingen en peer assessment.

Zij stellen daarbij dat didactische innovaties, zoals deze binnen connectivistische MOOC’s plaatsvinden, interessant zijn maar niet altijd toepasbaar binnen andere disciplines waar minder sprake is van betrokken e-learning enthousiastellingen.

De auteurs vragen zich ook af wat voor gevolgen een MOOC heeft voor het contact en de dialoog tussen docenten en lerenden. Zij willen bijvoorbeeld voorkomen dat de docent de status krijgt van alwetende beroemdheid. Hoe kun je de lerende meer centraal stellen binnen een MOOC?

We want to explore how a MOOC pedagogy might work with a construction of the teacher that has an immediacy that can succeed at scale.

Verder wil men onderzoeken of MOOC’s het onderwijs daadwerkelijk toegankelijker maken. Ook hebben MOOC’s pas op lange termijn bestaansrecht, als via onderzoek gekeken wordt wat hun wetenschappelijke bijdrage is.

Andere onderwijskundige vragen, die men door ervaringen op te doen wil beantwoorden, zijn:

  • Wat is de effectiviteit van MOOC’s?
  • Wat is de waarde van de beoordelingen?
  • Vormen MOOC’s een oplossing voor de huidige problemen binnen het hoger onderwijs?
  • Hoe verhouden ze zich tot het bestaande onderwijs?
  • Hebben MOOC’s gevolgen voor de dominantie van tekstgebaseerd onderwijs?
  • Welke wijzen van beoordelen zijn er mogelijk binnen MOOC’s (behalve de multiple choicevragen)?

Behalve deze voornamelijk onderwijskundige vragen, zul je ook moeten kijken naar de organiseerbaarheid van MOOC’s en -niet onbelangrijk- naar het businessmodel.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
0 comments on “De impact van MOOC’s via experimenten ontdekken
1 Pings/Trackbacks for "De impact van MOOC’s via experimenten ontdekken"
  1. […] MOOC’s (algemeen) te verbreden, sla ik hier de link op naar Wilfred Rubens: De impact van MOOC’s via experimenten ontdekken, 7 september […]

Top

%d bloggers liken dit: