Digitale leeromgevingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Op dit moment zijn veel instellingen voor hoger onderwijs bezig zich te heroriënteren op hun elektronische leeromgeving. De Open Universiteit heeft bijvoorbeeld besloten om een op Liferay gebaseerde digitale leer- en werkomgeving te ontwikkelen. Het NTI is ook bezig een nieuwe online leeromgeving te implementeren.

Het NTI start met 9 bacheloropleidingen in de omgeving gebaseerd op A New Spring, en zal dit aantal stapsgewijs uitbreiden. Het NTI gebruikt de verandering van online leeromgeving ook om het onderwijs te versterken. Men wil de student flexibel laten studeren, maar ook een duidelijke structuur bieden door middel van een stap-voor-stap te doorlopen leerpad.

Verder maakt men gebruik van introductievideo’s en kennisclips, en van veel casusgebaseerde oefeningen met vragen en -heel belangrijk- feedback. Een zogenaamde Memotrainer wordt gebruikt ter voorbereiding op tentamens (waarbij je vervolgvragen krijgt op basis van gegeven antwoorden).

Interactie tussen studenten vindt vooral plaats tijdens praktijkbijeenkomsten (vaardigheden oefenen en samenwerkend leren) en webinars (online lessen of inverviews met mogelijkheid om per chat vragen te stellen).

Onderstaande video geeft een impressie.

Ik ben voor een beperkte omvang van mijn tijd betrokken bij het NTI. Ik heb overigens geen rol gespeeld bij het maken van de keuze. Ik heb wel feedback gegeven op een eerste inrichting. Bij de Open Universiteit ben ik mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van yOUlearn.

Het is belangrijk dat organisaties zich bij het maken van keuzes op dit terrein vooral laten leiden door strategische en onderwijsinhoudelijke argumenten, en niet door louter financiële of pragmatische redenen (‘de buurman heeft het ook’). Bovendien geldt dat als je in je aanbesteding of selectieproces naar substitutie van je bestaande elektronische leeromgeving zoekt, de kans groot is dat je krijgt wat je had (maar in een andere verpakking).

Verder zal blijken dat ‘meerdere wegen naar Rome’ kunnen leiden, ook als je naar versterking of vernieuwing van je elektronische leeromgeving zoekt. We gaan in elk geval een boeiende tijd tegemoet, als het gaat om de digitale leer- en werkomgeving.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
0 reacties op “Digitale leeromgevingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen
2 Pings/Trackbacks voor "Digitale leeromgevingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen"
  1. […] have an influence on the choice NTI made, he does write about their new environment in his article about digital learning environments. In this article you can read his vision on digital learning environments, and the things you need […]

  2. […] zinvolle feedback en het inzetten van zelftests (ondersteund door learning analytics). Via een blog van Wilfred Rubens zag ik dit […]

Top

%d bloggers liken dit: