Diploma’s niet meer belangrijk, of toch?

Het gebruik van internettechnologie heeft binnen verschillende sectoren geleid tot digitale transformatie van die sectoren. Staat opleiden en onderwijs hetzelfde lot te wachten? Volgens mij wel als het belang van certificering en diploma’s vermindert. En is dat het geval?

transformation

Foto: Salvatore Gerace, Flickr

Netflix is een typisch voorbeeld van digitale transformatie. We hoeven niet meer elke week te wachten op een nieuwe aflevering van onze favoriete serie. Vanaf maart 2016 kijken we bijvoorbeeld seizoen 4 van House of Cards weer in enkele dagen tijd. Series gaan we waarschijnlijk minder vaak op TV kijken. Bovendien worden TV-series als gevolg van dat kijkgedrag op een andere manier gemaakt (je hoeft de kijker niet al in de eerste aflevering bij de strot te grijpen).

Op het gebied van opleiden en onderwijs kan internettechnologie ook voor een dergelijke digitale transformatie zorgen. Een individuele expert kan binnen WordPress een leeromgeving realiseren en leeractiviteiten verzorgen. Verder gebruiken professionals massive open online courses of platforms als EduParc om te leren. Uiteraard kunnen we ook via sociale netwerken informeel leren.

Er zal echter pas echt sprake zijn van digitale transformatie als het civiel effect van certificaten en diploma’s verdwijnt of in elk geval minder groot wordt. Je leest wel eens dat deze ontwikkeling binnen de creatieve industrie of de ICT-branche gaande is. Ook zouden consultancybedrijven steeds minder vaak naar diploma’s vragen.

Illustratief is bijvoorbeeld dat de Huffington Post schrijft dat accountancyfirma Ernst & Young niet langer kijkt naar een diploma als harde entree-eis, omdat er geen bewijs zou zijn voor de relatie met latere prestaties. In plaats daarvan gaat men online assessments gebruiken, waarbij wel rekening wordt gehouden met een academische kwalificatie. Eén van de andere ‘Big Five’ accountants -PwC- schijnt Ernst & Young hierin te zijn voorgegaan. Volgens de Huffington Post is sociaal-economische status bovendien meer van invloed op het verkrijgen van een goed betaalde baan, dan een afgeronde academische opleiding.

Het is echter de vraag of deze ontwikkeling voor alle sectoren geldt. Niet voor niets is in de VS onlangs het federale programma College Promise Campaign gestart, dat er voor moet zorgen dat veel meer studenten beginnen met een opleiding hoger onderwijs, en deze ook afronden. In een interview dat gepubliceerd is in ScienceGuide stelt campagneleider Martha Kanter dat tal van belanghebbenden doordrongen moeten worden van het belang van hoger onderwijs.

The success of our economy and society writ large depends of a more highly educated citizenry.

Daartoe hanteert de campagne een driesporen-beleid:

  1. Het ontwikkelen van een coalitie van leiders dwars door tal van sectoren.
  2. Een beweging van onderaf die gericht moet zijn op het realiseren van fondsen.
  3. Het doen van onderzoek naar de effecten van ‘best practices’ op dit terrein.

Deze ontwikkeling is m.i. illustratief voor het feit dat we het belang van diploma’s en certificaten nog lang niet moeten wegvlakken. In tal van sectoren blijft het hebben van diploma’s en certificaten nog steeds van belang voor het krijgen van een baan. Dat betekent wat mij betreft ook dat digitale transformatie op het gebied van onderwijs pas echt doorzet als onderwijsinstellingen niet langer het monopolie op diplomering hebben.

Op terreinen waar een diploma of certificaat geen vereiste is of veel minder van belang is -ik denk aan bij blijven op het gebied van je professie- gelden dan andere ‘spelregels’. Registerleraar.nl erkent bijvoorbeeld ook andere vormen van professionalisering, dan een cursus, opleiding of training.
Daar zal digitale transformatie van ‘leren en ontwikkelen’ eerder optreden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: