Doen banken al aan e-learning?

Eind jaren negentig voorspelden marktonderzoekers als IDC dat in 2005 ruim 45% van de opleidingen via e-learning zouden worden verzorgd. Mijn oud-collega Daan Assen stelt in de bijdrage "E-Learning: leren banken al via Internet?" dat nu het "magische jaar" 2005 is bereikt, het een goede gelegenheid is om de balans op te maken.

Daan start met een korte terugblik (wat wilden we nog eens met e-learning?). Hij probeert ook een relatie te leggen tussen e-learning en "het nieuwe leren". Wat mij betreft had hij dat beter niet kunnen doen (kort door de bocht, weinig onderbouwd). Het voegt ook weinig toe aan zijn verhaal. In het meest interessante deel van zijn bijdrage gaat hij na in hoeverre e-learning binnen bancair Nederland wordt gebruikt (via zijn werk komt Daan met e-learning oplossingen bij banken). Hij stelt:

Binnen de Nederlandse banken is e-learning inmiddels een bekend en omarmd fenomeen. Hoewel zij als early adopters van e-learning kunnen worden gezien, is hier ook het gebruik nog beperkt. Minder dan 10% van het opleidingsaanbod bestaat veelal uit e-learning. En dan is ook nog onduidelijk wat nu precies e-learning is en wat niet.

Vervolgens kijkt hij vanuit drie perspectieven hoe e-learning wordt toegepast:

  • Management van leren (organisatie)
  • Aanbieden van content (proces)
  • Ondersteunen van leerprocessen (communicatie)

Banken passen e-learning vanuit alle drie de perspectieven toe, maar zelfs met betrekking tot het eerste perspectief (het managen van het leren) stelt Daan Assen dat de leermanagementsystemen (LMS) vaak nog beperkt gebruikt worden en dat er nog veel meer rendement uit de investering kan worden gehaald.  Hij presenteert hierbij overigens geen harde cijfers.

Ik vind dat opvallend omdat de impact op het primair proces (het leren zelf) relatief gering is: opleiders hoeven niet te veranderen, lerenden hoeven niet persé via een PC te leren. Je zou verwachten dat de adoptie -als het LMS eenmaal is ingevoerd- in een bedrijf sneller zou gaan. De efficiëntie van ondersteunende processen kan er immers mee worden verbeterd.

Samenvattend kun je dus stellen dat de marktonderzoekers eind jaren negentig behoorlijk de plank hebben misgeslagen, ook wat betreft de toepassing van e-learning in de wereld van "het grote geld".

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: