Concepten van blended learning

Blended learning is een veelomvattend begrip dat verschillende betekenissen kan hebben. Hoewel blended learning vaak wordt gedefinieerd als een combinatie van face-to-face en online leren, is er geen eenduidige definitie over de precieze invulling hiervan. Deze onduidelijkheid maakt het lastig om implementaties van blended learning te analyseren en te vergelijken.

Lees verder