Elektronische leeromgeving zinvol inzetten

Vandaag heb ik in het kader van een adviestraject een korte presentatie gegeven over de elektronische leeromgeving. Hoe kun je deze applicatie zinvol inzetten?

In deze presentatie ben ik vooral ingegaan op redenen om een elektronische leeromgeving in te zetten, en op manieren waarop je een elektronische leeromgeving op een zinvolle manier in je onderwijs kunt inzetten.

Ik ben onder meer ingegaan op hoe een elektronische leeromgeving kan inspelen op drie aspecten die de motivatie van lerenden bevorderen:

  • Autonomie: je kunt lerenden binnen een elektronische leeromgeving keuzevrijheid geven als het gaat om het volgen van leeractiviteiten of het bestuderen van leerinhouden.
  • Sociale verbondenheid: je kunt via een elektronische leeromgeving leren met elkaar faciliteren, en netwerken stimuleren (bijvoorbeeld via profielen).
  • Gevoel competent te zijn, de studie aan te kunnen: dit heeft enerzijds te maken met uitdagende, realistische maar ook uitvoerbare taken binnen een elektronische leeromgeving, en anderzijds op de mogelijkheid om formatieve toetsen te maken en lerenden zicht te geven op hun voortgang.

Hieronder vind je mijn presentatie:

Aan de trends ben ik -zoals ik al verwachtte- niet toegekomen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
2 comments on “Elektronische leeromgeving zinvol inzetten
  1. Paul schreef:

    Grappig, je refereert bijna exact aan de oorsprong van intrinsieke motivatie waar Dan Pink over spreekt, Autonomie, Meesterschap en Zingeving. http://youtu.be/u6XAPnuFjJc

Top

%d bloggers liken dit: