Blog Archives

Elektronische leeromgeving zinvol inzetten

Vandaag heb ik in het kader van een adviestraject een korte presentatie gegeven over de elektronische leeromgeving. Hoe kun je deze applicatie zinvol inzetten?

Lees meer ›

Tags: , ,

Waarom wordt een ELO maar zo beperkt gebruikt?

Binnen een Zweedse universiteit is onderzoek gedaan naar de implementatie van een elektronische leeromgeving (ELO). Daarbij is onder meer gekeken naar de verwachtingen van docenten in 2006, en de uitkomsten van deze verwachtingen in 2011. De ervaring leert dat de ELO maar beperkt wordt gebruikt. De auteur verkent de vraag hoe dat kan.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitale didactiek en de elektronische leeromgeving

Wat zijn didactische mogelijkheden en beperkingen van elektronische leeromgevingen (ELO’s)? Welke ontwikkelingen zijn van invloed op de ELO van de toekomst? Over deze vragen ging een masterclass die ik vandaag voor een groep medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven mocht verzorgen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leeromgevingen, zelf- en instituutsgeorganiseerd leren

Op het gebied van leren en ontwikkelen gaat het te vaak om ‘of-of’. Of een persoonlijke leeromgeving, of een institutionele elektronische leeromgeving. Om informeel leren of formeel leren. Ik vind dit weinig vruchtbare discussies. Volgens mij kun je beter denken in termen van continuüms, en verschillende manieren van leren daarop onder te brengen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderzoek bevindingen bij het kiezen en implementeren van een ELO (#in)

Ik kreeg gisteren een mail van het Nederlands Netwerk voor Open- en Afstandsleren (NNOAL) over het project VLEs4VET: een Europees project rond implementaties van elektronische leeromgevingen. Dit project is onlangs beëindigd.

Er is kwantitatief onderzoek verricht naar de bevindingen bij het kiezen en implementeren van een ELO voor (beroeps)onderwijs in diverse Europese landen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Waar je een elektronische leeromgeving voor kunt gebruiken (#in)

James Clay heeft een presentatie verzorgd waarin hij meer dan vijftig leeractiviteiten laat zien die je met een elektronische leeromgeving (ELO) kunt vormgeven. Hij baseert zich hierbij op zijn serie 100 ways to use a VLE , waarin hij uitgebreider op deze leeractiviteiten in gaat.

Wat mij betreft moet hierbij de nadruk liggen op '

Lees meer ›

Tags: , ,

Impressie Fronter gebruikersdag MBO (#in) (#frontmbo)

Gisteren vond de eerste Fronter-gebruikersdag voor het middelbaar beroepsonderwijs plaats. In deze blog post geef ik een impressie van deze dag.

Na het welkomstwoord door Frieda Hengeveld (CvB-lid van ROC Eindhoven, waar we te gast waren), mocht Antony Moore van Fronter een inleiding geven. Moore stelde dat Fronter er vooral op gericht moest zijn om andere manieren van leren te versterken:

  • Meer samenwerkend leren (met andere manieren van beoordelen).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Evaluatie van je elektronische leeromgeving (#in)

Ik was eerst verbaasd toen ik de bijdrage LMS Evaluation and Review – Course Management System Evaluations van Stephen Gilfus las. "Wat moet zo'n commercieel verhaal op de website van de Educause?", vroeg ik me af. Toch bevat de presentatie, opgenomen in dit artikel,

Lees meer ›

Tags: , ,

De weblog als ELO (een terugkerende discussie)

Willem Karssenberg stelt naar aanleiding van een blog post van Kaj Rietberg de vraag of een weblog geschikt is als elektronische leeromgevingen, en onderwijsinstellingen dus af kunnen stappen van BlackBoard, Moodle, Fronter, N@tschool, en dergelijke.

Een oude discussie. Ik heb net nog eens door mijn berichten over (elektronische) leeromgevingen gebladerd.

Lees meer ›

Tags: , ,

De brug tussen de PLE en de ELO

Jonathan Mott probeert met een open leernetwerk een brug te slaan tussen de persoonlijke leeromgeving (PLE) en de elektronische leeromgeving (ELO) van de onderwijsinstelling.

De ELO ligt de laatste jaren -vooral in kringen van radicale onderwijsvernieuwers- onder vuur. Een ELO zou vooral sterk zijn voor de administratieve kant van het leren,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: