Evaluatie OpenU

OpenU is een digitale leer- en werkomgeving waarmee de Open Universiteit vernieuwende ‘learning services‘ faciliteert waarmee professionals bij kunnen blijven op hun vakgebied. Onlangs hebben we een evaluatie uit laten voeren onder gebruikers van OpenU. Een aantal zaken valt me als projectleider hierin op.

Respondenten zijn tevreden over verschillende aspecten van OpenU. Zowel bij Onderwijs- en Leerwetenschappen als bij Informatica is men het minst tevreden omtrent de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak. Opvallend is dat de snelheid bij Informatica lager scoort dan bij Onderwijs- en Leerwetenschappen, terwijl beide groepen gebruikers op dezelfde server werken. Wellicht stellen Informatica-gebruikers vanuit hun expertise hogere eisen aan de snelheid. Nota bene: deze vragenlijst werd afgenomen in de periode toen dankzij een externe stroomstoring alle OU-systemen last hadden van een mindere ‘performance‘. Dat kan de beantwoording beïnvloed hebben.

De respondenten zijn positief over het gebruik van zogenaamde OUX-communities ten behoeve van het vasthouden van het studietempo en het bijhouden van overzicht over hun studie. Normaliter hebben studenten van de Open Universiteit veel vrijheid wat betreft studieplanning. dat lijkt echter ten koste te gaan van het rendement waar onderwijsinstellingen op worden afgerekend Deze communities bieden meer structuur.

Daarnaast worden met name online masterclasses erg hoog gewaardeerden, evenals de topics (met een rapportcijfer van minimaal een 7,2). Driekwart van de respondenten van Onderwijs- en Leerwetenschappen vindt het leertraject ‘Leren en doceren in de 21e eeuw’ interessant, en een goed concept voor professionele ontwikkeling. Vijfenzestig procent meent dat het leertraject in een behoefte voldoet. De groep respondenten die het onderdeel Onderzoek van Informatica hebben bekeken is beperkt, maar wel erg positief over dit onderdeel. Hetzelfde geldt voor de site van de Master Software Engineering.

dashboard OpenUVijfendertig procent van de respondenten herkent de inlogpagina van OpenU niet. Ik vermoed dat dit komt omdat een grote groep deze pagina overslaat, en rechtstreeks naar de portal van Onderwijswetenschappen of Informatica gaat (of direct naar andere communities). Bovendien lijken gebruikers niet tevreden met het dashboard. De registratieprocedure via het dashboard wordt als duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk beoordeeld. Men vindt het dashboard in meerderheid echter niet overzichtelijk, en de relatie met Mijn OU niet logisch. Persoonlijk verbaast me dat. Ik vind juist de registratieprocedure voor verbetering vatbaar, en het dashboard overzichtelijk. Zo zie je maar hoe belangrijk het is om regelmatig eindgebruikers te vragen naar hun mening, zodat ‘tunnelvisie’ kan worden vermeden.

De helft van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan het concept van een community van waaruit OpenU is opgezet. Ik vind dat veel, aangezien de Open Universiteit jarenlang een aanbieder van uitsluitend cursussen en opleidingen was, en veel professionals vaak nog moeten wennen aan dit concept. Op het gebied van leren en ontwikkelen is echter een trend zichtbaar waarbij zelfgestuurd leren binnen online gemeenschappen en netwerken belangrijker wordt. Met OpenU spelen we hier op in.

Ik ben tevreden met de resultaten. Ik ben blij dat OpenU als geheel en de de diverse onderdelen binnen de portalen zo gewaardeerd worden. Daarnaast levert deze vragenlijst input op voor het verbeteren van de ‘usability’ van met name het dashboard. Daar gaan we mee aan de slag.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
2 comments on “Evaluatie OpenU
  1. Fred de Vries schreef:

    Wilfred, de links in je artikel werken niet.

Top

%d bloggers liken dit: