Experimenteren is het nieuwe plannen, en connectiviteit de motor van creativiteit #snrd12

Vandaag ben ik als edublogger te gast bij de SURFnet Relatiedagen 2012. Ik zal daar middels enkele bijdragen verslag van doen. Algemeen directeur Erwin Bleumink van SURFnet ging in ‘Back to the Future’ in op ontwikkelingen en trends op het gebied van ICT.

Deze dagen zouden volgens de SURFNet directeur bedoeld moeten zijn om jezelf te inspireren en om anderen te inspireren.

Vanuit het verleden vooruit blikken naar de toekomst. Dat is de bedoeling. We moeten daarbij niet aangeven wat we hadden moeten doen. Bleumink schetste o.a. dat de machtsbalans binnen het onderwijs op het gebied van ICT is veranderd. Gebruikers zijn invloedrijker geworden, de laatste jaren. Technologie is eenvoudiger, krachtiger en alomtegenwoordig geworden. ICT vormt in feite het cement van samenwerking tussen studenten, onderzoekers en docenten.

Bleumink illustreerde dat je als groep gezamenlijk slimmer te zijn dan de meest briljante geest. Het aantal artikelen van auteurs uit meerdere landen is de laatste jaren bijvoorbeeld met 50% gegroeid. Vooral Amerikanen en Chinezen werken intensiever samen.

Onderwijs is aan verandering onderhevig dankzij ICT. Voorbeelden zijn ‘flipping the classroom’ en ‘learning analytics’. ‘Big data’ -het acquireren en opslaan van massa’s data- is ook zo’n issue. De vraag is alleen wat je daar mee gaat doen. De combinatie van big data en intensievere samenwerking, via een verbindende infrastructuur, bieden veel mogelijkheden.

Maar doen instellingen in deze context niet te veel zelf? Volgens Bleumink biedt cloud computing onmiskenbaar en onomkeerbaar mogelijkheden om voornsamnwerking, om ICT (deels) uit te besteden, ook al zijn er heel wat risico’s te managen. Daarnaast zou je gebruikers zelf meer keuzevrijheid moeten geven om zelf te kiezen van welke ICT zij gebruik willen maken, mits aan een aantal criteria wordt voldaan.

Enkele overwegingen en inzichten die Bleumink de zaal mee gaf, zijn:

  • Experimentation is the new planning (Fast Company).
  • Samenwerken is het nieuwe concurreren (Doekle Terpstra)
  • Chance favors the connected mind (Steve Johnson). Connectiviteit is de motor van creativiteit.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
0 comments on “Experimenteren is het nieuwe plannen, en connectiviteit de motor van creativiteit #snrd12
1 Pings/Trackbacks for "Experimenteren is het nieuwe plannen, en connectiviteit de motor van creativiteit #snrd12"
  1. […] Rubens van te-learning bedient de besturingsarm (computerarm) van een robotarm die op 1 800 km afstand in Polen staat. Hoe […]

Top

%d bloggers liken dit: