ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen #ou_ow

Leren van de toekomst is ook leren van gisteren. Van de ervaringen met onderwijs.Talentontwikkeling van lerenden en investeren in professsionalisering van docenten is daarbij essentieel. ICT speelt daarbij een grote rol. Sleutelwoorden zijn personalisering, professionaliseren en presteren.

De eerste keynote van de conferentie Leren en doceren in de 21e eeuw werd verzorgd door Toine Maes, directeur van Kennisnet.

“Wie wil niet voorbereid zijn op het leren van de toekomst?”, vroeg Toine zich af. Hij liet een video zien waarin leerlingen in een ICT-rijke omgeving samen, klassikaal, een brug leren ontwerpen. Zouden we zo niet allemaal willen leren?

Toch zijn we allemaal beter voorbereid op het leren van de toekomst. Want we kunnen onze positieve ervaringen met het onderwijs van gisteren mee nemen naar de toekomst.

Toine vertelde over zijn eigen ervaringen met onderwijs. Zijn inspirerende economiedocent Thijs Wöltgens heeft gemaakt dat Toine economie is gaan studeren. Inspirerende docenten heb je dus ook in de toekomst nodig. Over zijn geschiedenisleraar is Toine minder goed te spreken. Deze richtte zich echter op saaie feiten. Docenten zijn dus bepalend voor de motivatie van leerlingen.

Dankzij ICT kun je ook toegang hebben tot de beste docenten ter wereld. Althans tot hun instructies.

Toine Maes haalde Luc Stevens aan die stelt dat het huidige onderwijssysteem onvoldoende waarborgt dat de talenten van jongeren worden benut. Dankzij technologie kun je beter inspelen op leervoorkeuren van individuen. McKinsey noemt het Nederlandse onderwijs ‘onderwijs in watertrappelstand‘. De basis is goed, je zinkt niet, maar je komt ook niet vooruit. We streven niet naar excellentie.

Dat gaat gepaard met investeren in docenten. Docenten moeten professionele ruimte krijgen, en de professionele verantwoordelijkheid nemen.

Individuele talentontwikkeling heeft nu ook de volle aandacht van werkgevers in het onderwijs, terwijl docenten eigenlijk niet in staat zijn om daar op in te spelen.

Toine Maes ging ook in op de adoptie van technologie. Innovators en early adopters zijn volgens hem niet geschikt om meerderheid mee te nemen. Deze mensen hebben namelijk andere verwachtingen en wensen ten aanzien van ICT.

Toine stelde ook dat Kennisnet steeds meer kijkt naar wat bijdraagt aan leerrendement. Volgens hem zijn dat:

  • Verhoogde motivatie
  • Betere leerprestaties
  • Efficiënter leerproces

Het belang van het secundair proces -het organiseren, sturen en verantwoorden- neemt daarbij sterk toe. Op dit terrein is er echter geen echt bewijs, maar er liggen wel claims. Er zou echter meer onderzoek naar gedaan moeten. Toine hanteerde wat mij betreft een wat te eenvoudig oorzaak-gevolgmodel. Aan het eind van zijn bijdrage benadrukte hij echter de de complexiteit van relaties (wat werkt, onder welke omstandigheden, met welke doelgroep, wanneer?).

Kennisnet staat ook op het punt dat je datgene wat werkt, toe moet passen. Anders heb je wat uit te leggen.

Volgens hem bepaalt het samenspel van de drie ‘P’s’ of je van goed naar excellent kunt gaan. Deze zijn dan:

  • Personaliseren.
  • Professionalisering (ook van managers en bestuurders). Docenten zouden ook de attitude moeten hebben om te kijken naar wat werkt op het gebied van ICT in het onderwijs, en dat toe te passen. Naar aanleiding van een vraag benadrukte Toine ook het belang van de rol van de docent hierbij.
  • Presteren. Daarbij hoort ook het afleggen van verantwoordelijkheid.
Toine gaf Flipping the Classroom als voorbeeld. De achterliggende gedachte is dat je er als docent niet bent, als de lerenden jou nodig hebben (bij opdrachten maken). Zonder technologie kun je dergelijk ander onderwijs niet helpen realiseren. Die technologieën zijn al beschikbaar, zodat het onderwijs van morgen vandaag al kan beginnen.
“Is dat niet wat simplistisch gesteld?”, zo vroeg iemand uit de zaal? Bij instructies ben je namelijk niet alleen met uitleg bezig. Toine Maes erkende dat, maar benadrukte ook dat dit concept docenten meer ruimte voor variatie biedt.

Tenslotte, ook op basis van een vraag, benadrukte deze spreker dat mensen zich niet altijd aan technologie moeten aanpassen, maar dat technologie ook aan gebruiksvriendelijkheid kan winnen. Daarnaast stelde hij vraagtekens bij de zinvolheid van onderwijstijd. Hij voorspelde een toenemende druk op het inflexibele karakter van dit systeem, al waarschuwde ervoor om dit thema als excuus te gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
0 reacties op “ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen #ou_ow
1 Pings/Trackbacks op "ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen #ou_ow"
  1. […] ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen (keynote Toine Maes, Kennisnet) […]

Top

%d bloggers liken dit: