Impressie kennislunch Rabobank blended learning

Op 1 oktober jongstleden heb ik deelgenomen aan een kennislunch bij de Rabobank over blended learning. Van die kennislunch is een video impressie beschikbaar.

Sinds een jaar ben ik vanuit de Open Universiteit een dag in de maand gedetacheerd bij Hogeschool NTI. NTI is één van de ‘prefered’ suppliers van de Rabobank. De Rabobank organiseert regelmatig kennislunches voor medewerkers die zich met leren en ontwikkelen bezig houden. NTI had aangeboden een kennislunch te organiseren over ‘blended learning’. Zij hebben mij gevraagd daar een bijdrage aan te leveren.

De directeur van Hogeschool NTI, Jeffrey van Zaalen, heeft mij en Jan Nieuweboer geïnterviewd. Jan is innovatiemanager van de Rabobank.

In dat gesprek zijn wij onder meer ingegaan op het begrip blended learning, het realiseren van leren waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT, de effectiviteit, en op verschillende voorbeelden (onder meer van het NTI). Bijvoorbeeld over de combinatie van werkplek leren en andere manieren van leren.

Uit dit vraaggesprek blijkt dat je ook eenvoudige technologie kunt gebruiken voor blended learning, maar dat alles start bij: wat wil je bereiken met blended learning?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: