Keynotes saMBO~ICT conferentie

Dag twee van de saMBO~ICT conferentie (donderdag j.l.) werd geopend en afgesloten met een keynote. Jan Bartling, de kersverse manager van saMBO~ICT, schetste een aantal ontwikkelingen waar het middelbaar beroepsonderwijs (in relatie tot ICT) mee te maken heeft. Verder gaf hij aan op welke terreinen MBO-instellingen binnen saMBO~ICT verband zouden moeten samenwerken. Tussen door ging Jan nog in op de zes dimensies van Business IT Alignment Maturity van Jerry Luftman. 

Volgens Jan krijgt het MBO te maken met forse bezuinigingen en meer concurrentie (open bestel). Tegelijkertijd wordt meer kwaliteit van het onderwijs (en van de bedrijfsvoering van het onderwijs) geëist, moet het onderwijs meer flexibel worden (daar wordt al heel lang op gehamerd), en krijgt het onderwijs te maken met een tekort aan docenten. Geen geringe uitdagingen, dus.

Jan Bartling gaf ook aan dat het onderwijs bij ICT-vraagstukken vaak eenzijdig start vanuit organisatie en besturing. Waarom niet eerst vanhuit het product denken (wat is een goed rooster?) om daarna je processen/systemen en organisatie/besturing aan te passsen. Hij pleitte ook voor afstemming tussen de business organisatie en de ICT organisatie op alle niveaus (strategisch, organisatorisch/operationeel).

IMG_0121
 

De thema's waarop binnen saMBO~ICT verband samengewerkt kan worden, zijn volgens Jan:

  • ICT faciliteiten. Bijvoorbeeld laptops voor leerlingen, 3D TV of de vergroening van IT (als een ROC alle monitors 's nachts en in de vakantie uitschakelt bespaart dat op jaarbasis vaak 40 duizend euro).
  • De kernregistratie gaat naar een nieuwe fase (nieuwe systemen). Levert veel vragen op over functionaliteit, architectuur, gebruikers en de verantwoording.
  • Uitwisseling van informatie vindt vaak op basis van de kernregistratie plaats. Jan stelde dat het MBO op dit terein veel over zich heen laat komen. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is volgens hem self service ('klanten' leveren gegevens rechtsstreeks aan).
  • Logistiek. Groepsgericht vs individueel/flexibel onderwijsprocessen inrichten.
  • Resources (personeel, ruimtes, plannen/roosteren/reserveren).
  • Catalogus: instellingen zijn bezig die te vullen. Het onderwijs heeft vaak geen scherp beeld van het product dat we leveren. Jan maakte een onderscheid in een onderwijs productencatalogus en een onderwijs content catalogus. Beiden bevatten metadata, maar er is geen link tussen die twee.
  • Onderwijsinhoudelijke toepassing van ICT. Jan gaf aan dat er vaak sprake is van teleurstellende applicaties. In het begin zijn er hoge verwachtingen van de intensiteit van het gebruik, en de omvang van de functionaliteit. Het feitelijkje gebruik en de feitelijke omvang van de functionaliteit blijft daarbij achter. Daarom is het belangrijk om realistische verwachtingen te schetsen (groot denken en klein doen). Jan gaf daarbij aan dat voorlopers erg enthousiast zijn over vernieuwende mogelijkheden. Enthousiasme werkt echter alleen bij een kleine groep. De grote meerderheid wil zien dat het werkt (what's in it for me?).
  • Begeleiding. Hoe kan ICT er toe bijdragen dat een leerling weet waar hij staat? En wat doet het MBO met initiatieven als stagemarkt.nl?

IMG_0122
 

De afsluitende keynote was van Theo Thiadens, lector ICT governance bij Fontys. Hij ging in op IT alignment (doet IT wat de klanten willen?) en IT governance (wie stuurt de IT aan?). Thiadens beschreef onder meer dat er vaak een gebrek is binnen organisaties aan wederzijds begrip tussen ICT en de business en dat de organisatie de waarde van IT vaak onvoldoende inziet. Thiadens stelde ook:


Een probleem kun je nooit outsourcen.


Zijn presentatie bevat veel tekst. Ik wil daarom verder volstaan door hiernaar te verwijzen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: