Leidt cultuur sociale media tot einde hiërarchie tussen klassen en binnen de klas?

De opkomst van sociale media heeft ook gevolgen voor de cultuur binnen organisaties en onderwijsinstellingen. Maakt deze culturele invloed een einde aan hiërarchie tussen klassen en binnen de klas?

Dan Pontefract beweert dat de cultuur van sociale media een einde zal maken aan sociale klassen en aan de klas binnen het onderwijs. Geïnspireerd door een beroemde uitspraak uit 1937 spreekt hij van 'Social as a Weapon of Class Destruction'. Deze cultuur is namelijk niet-hiërarchisch, open, gericht op samenwerking en collectieve intelligentie. 'Peers' en connecties worden belangrijker voor werken en leren. Pontefract schrijft:

Social can break down the class structure into a network of knowledge and innovation brokers.

Binnen het onderwijs vindt deze ontwikkeling nog niet plaats, maar is dit wel mogelijk. Daarmee doelt hij niet zo zeer op het feit dat binnen een klas geen sprake meer zal zijn van een docent-lerende hiërarchie, maar dat erkend en benut wordt dat leren ook buiten een schoolorganisatie wordt gebruikt.

Pontefract vindt deze verandering absolute noodzaak om de tevredenheid en betrokkenheid van lerenden en werkenden te vergroten, en de investeringen in leren en ontwikkelen te rechtvaardigen.

Ik vind de beschreven cultuurverandering in principe ook positieve trekken hebben. Toch wil ik er enkele kanttekeningen bij maken:

  • Hiërarchie is zo oud als de mensheid. De oude Grieken kenden al een duidelijke hiërarchie. Binnen de studentenbeweging van de jaren zestig en zeventig pretendeerde men ook 'plat' te zijn. Maar ook daarbinnen had je een hiërarchie. Wellicht hebben mensen hier wel gewoon behoefte aan, en is dit onderdeel van Maslow's behoefte aan veiligheid en zekerheid.
  • Ik geloof niet dat de 'sociale' cultuur bij uitstek bijdraagt aan een grotere betrokkenheid en tevredenheid. Wat mij betreft mag er binnen organisaties en netwerken sprake zijn van enige hiërarchie op basis van de waarde die mensen toevoegen aan die organisaties en netwerken. Ik geeft toe dat een dergelijke hiërarchie binnen veel organisaties en ook schoolklassen niet aanwezig is (maar hiërarchie op basis van resultaten uit het verleden, verworven posities met bijbehorende rechten, en macht).
  • Ook binnen netwerken is sprake van een hiërarchie. Deze hiërarchie wordt beïnvloed door status, aantal en inhoud van de bijdragen, rol binnen een netwerk en het aantal connecties. Alle deelnemers zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen. Dat moet je niet ontkennen.
  • De dominante cultuur binnen organisaties is nog steeds sterk hiërarchisch. Zelfs binnen veel bedrijven die zeggen 'plat' te zijn. Dergelijke cultuurverandeingen zijn complex en kosten veel tijd en moeite. Er wordt meer over gesproken, dan in de praktijk gebracht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: