Meerderheid Amerikaanse docenten is sceptisch over online leren

De houding van docenten ten opzichte van technology enhanced learning beïnvloedt m.i. een succesvolle implementatie van ICT in onderwijs en opleidingen. De uitkomsten van een recent Amerikaans onderzoek baart me dan ook zorgen. Docenten blijken vaker pessimistisch dan optimistisch te zijn over online leren.

58% van de docenten geeft aan meer angst dan opwinding te ervaren bij de groei van online leren. Docenten zijn sceptischer over leerresultaten van online programma’s dan bestuurders die over ICT gaan. Ongeveer tweederde van de docenten gelooft dat leeruitkomsten van online leren inferieur zijn in vergelijking met face-to-face cursussen. Docenten die zelf online cursussen verzorgen, maken zich ook zorgen over de kwaliteit van online leren.

Goed nieuws is er ook: docenten die meer te maken hebben met online leren, zijn meer optimistisch over de mogelijkheden van online leren dan hun collega’s.

In dit onderzoek is dus gekeken naar de perceptie van docenten en bestuurders ten aanzien van online leren. Ondanks dat online leren binnen het onderwijs al meer dan 15 jaar wordt toegepast, en steeds vaker wordt toegepast, heeft een groot deel van de Amerikaanse docenten geen positief beeld van online leren.

De uitdaging is om te kijken wat hun zorgen zijn, en hoe je met die zorgen om kunt gaan. De vrees voor minder kwaliteit is er overduidelijk één. Deze zorg kan deels worden weggenomen door veel aandacht te besteden aan kwaliteitszorg en om docenten te informeren over onderzoeken die laten zien dat e-learning kwalitatief net zo goed kan zijn dan face-to-face leren (en die onderzoeken zijn er).

Een ander zorgpunt is vermoedelijk de angst om niet aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. Dit zorgpunt kan worden weggenomen door docenten de tijd te geven om zich voor te bereiden, en door hen te ondersteunen bij het veranderproces.

Zie ook:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: