Blog Archives

Grote meerderheid (Amerikaanse) docenten geeft bij voorkeur (voornamelijk) face-to-face les

De Educause heeft onlangs een rapport gepubliceerd (pdf) waarin zij verslag doet van een grootschalig onderzoek naar de opvattingen van -voornamelijk- Amerikaanse docenten over ICT en onderwijs. Men is nogal gereserveerd ten aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Heb oog voor de kwetsbaarheid van docenten bij online leren

Binnen het hoger onderwijs neemt online leren een steeds belangrijkere plaats in. In de beginjaren werd nog wel eens gesuggereerd dat lerenden zelfstandig konden studeren, en de rol van docenten beperkt zou blijven tot die van ontwikkelaar. Inmiddels is breed geaccepteerd dat docenten bij tal van aspecten van online leren een belangrijke rol blijven spelen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Speelt onderwijs wel een grote rol bij attitudeverandering?

Onderzoekers van de Universiteit van Keulen nemen een kloof waar tussen de gewenste en werkelijke resultaten van onderwijs over nationaal socialisme en de Holocaust op Duitse scholen. Zij menen dat dit zou moeten leiden tot het herontwerp van de onderwijsmethoden. Volgens mij vergeten ze daarbij een belangrijk aspect.

Lees meer ›

Tags: , ,

Aankomende docenten gevangen tussen twee generaties wat betreft ICT-gebruik

De verwachtingen van (Amerikaanse) schooldirecteuren ten aanzien van de expertise van aankomende docenten op het gebied van digitale didactiek sporen niet met de werkelijkheid. Je zou er moe van worden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Mythes belemmeren acceptatie e-learning door leidinggevenden

Leidinggevenden hebben vaak een verkeerd beeld van e-learning. Dit beeld is gebaseerd op drie mythes. Deze mythes (eigenlijk vooroordelen) zorgen er voor dat leidinggevenden dikwijls zelf niet deelnemen aan e-learning, en e-learning ook niet zien als effectieve manier van leren voor medewerkers.

Lees meer ›

Tags: , ,

Meerderheid Amerikaanse docenten is sceptisch over online leren

De houding van docenten ten opzichte van technology enhanced learning beïnvloedt m.i. een succesvolle implementatie van ICT in onderwijs en opleidingen. De uitkomsten van een recent Amerikaans onderzoek baart me dan ook zorgen. Docenten blijken vaker pessimistisch dan optimistisch te zijn over online leren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

ICT weinig gebruikt voor leren (#in)

In Students Lack Opportunities to Use Tech in Class, Report Finds doet Converge verslag van een onderzoek onder studenten, docenten en ICT-professionals naar het gebruik van ICT in het onderwijs (een verwijzing ontbreekt helaas). De hoofdconclusie luidt:


While many high school educators consider technology as a teaching tool,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: