Onderwijsprestaties: doet de laptop er niet toe?

Sarah Kessler van Mashable bericht dat het One-Laptop-Per-Child- initiatief in Peru niet geleid heeft tot betere resultaten bij wiskunde- en taaltoetsen. Daarnaast lijkt dit intiatief geen invloed te hebben op de aanwezigheid, de tijd die leerlingen aan school besteden en aan de kwaliteit van de instructie. Een tegenvaller?

Kessler baseert zich op een studie die een Latijns-Amerikaanse investeringsbank heeft laten uitvoeren onder 319 Peruaanse scholen (een link ontbreekt). Zij stelt op basis van deze studie ook dat de motivatie van leerlingen met een OLPC-device niet is toegenomen, en dat leerlingen met zo’n laptop (en 200 boeken daarop) vergelijkbare leesgewoonten hebben dan leerlingen die maar over enkele papieren boeken beschikken. Kessler concludeert echter ook:

Students with OLPC laptops did, however, score better than their peers on tests for general cognitive skills.

Volgens de auteur bevestigt deze studie wat we uit eerder onderzoek weten:

laptops are not magic cure-alls for educational woes (surprise!).

De invoering van laptops vergroot volgens haar vooral wat goed en fout gaat binnen het onderwijs. Zij vraagt zich ook af of geld voor één laptop per kind wel de beste onderwijsinvestering is voor een ontwikkelingsland.

Ik wil hier een paar opmerkingen bij maken:

  • Het gaat er inderdaad om wat je met technologie doet. Lang niet elke technologie an sich verandert de wijze waarop jongeren en volwassenen leren. Een kwalitatief hoogwaardige tablet PC heeft dat vermogen volgens mij overigens wel. Niet dat ik nu voor een One-Tablet-Per-Child-programma wil pleiten.
  • Er is weer eens bewezen dat de aanschaf van infrastructuur en systemen maar één aspect is van de invoering van ICT in het onderwijs. Leiderschap, didactische inbedding en professionalisering van onderwijsgevenden zijn drie andere, cruciale, elementen. Dat vind ik de grootste winst van dit onderzoek. Al vraag ik me af of de onderzoekers dat zelf ook zo zien.
  • Een onderzoek naar het gebruik van ICT in het onderwijs, dat alleen oog lijkt te hebben voor het effect van technologie an sich, is eenzijdig en onvolledig. Er spelen zoveel factoren een rol die het succes van de invoering van ICT in het onderwijs beïnvloeden. Als je daar geen oog voor hebt, dan is je onderzoek ook van zeer beperkte waarde.
  • Laptops zijn geen geschikte apparaten om boeken mee te lezen. Dat is bekend. De noodzaak om -bij gebrek aan een reëel alternatief- desondanks met de laptop te gaan lezen, was voor deze leerlingen schijnbaar niet groot genoeg.
  • Bij de opzet van een dergelijk onderzoek is het essentieel dat je nadenkt over mogelijke effecten van het gebruik van ICT. Waarom kijk je naar scores op toetsen voor wiskunde en taal? Vermoedelijk omdat hiervan concrete resultaten van beschikbaar zijn, en de opdrachtgever vooral taal en wiskunde belangrijk vindt. Maar hoe zit het met de competenties van de 21e eeuw?

Het doen van onderzoek naar de effecten van ICT voor leren is belangrijk. Maar als je het doet, doe het dan goed. Dat geldt uiteraard ook voor het implementeren van laptops.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , , ,
Top

%d bloggers liken dit: