Online lezing Samen ontwerpen van werkplekleren voor beroepsonderwijs #celstec #LOOK_OU

Op 23 november aanstaande verzorgt OU-hoogleraar Loek Nieuwenhuis van 15 tot 16 uur een online lezing over het samen ontwerpen van werkplekleren voor beroepsonderwijs. Deelname is gratis, inschrijven verplicht.

In deze lezing worden drie onderwerpen behandeld:

  1. De inrichting van stelsels voor middelbaar beroepsonderwijs. Internationaal zijn de verschillen in onderwijsstelsels het grootst daar waar het middelbaar beroepsonderwijs betreft. Dit is gerelateerd aan de werking van de arbeidsmarkt voor intermediate skills. In Nederland hebben we gekozen voor een mixed stelsel, waarin voor alle jongeren tenminste een beroepsgerichte startkwalificatie wordt nagestreefd.
  2. Het traject van startbekwaam naar vakbekwaam. Initieel beroepsonderwijs levert startbekwaamheid: we durven de deelnemers net de weg op te laten gaan. Vakbekwaamheid zal verworven moeten worden in het eerste traject op de arbeidsmarkt. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven (en dan met name de HR-poot). Vakbekwaamheid vraagt een aantal jaren gericht oefenen (voor sommige beroepen zelfs 10.000 uur deliberate practice).
  3. Docentprofielen. Beroepsonderwijs is teamwork van een extended team: een team dat niet alleen uit docenten bestaat maar ook uit praktijkbegeleiders en het bedrijfsleven. Het team zal tenminste drie docentprofielen moeten omvatten: vakdocenten (instructie), praktijkdocenten (begeleiding van werkplekleren) en coachen (begeleiden van loopbaanontwikkeling).

Meer informatie en inschrijven?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: