Online tweede kans onderwijs om je marktpositie te verstevigen (#in)

In Getting an e-Ducation. The ups and downs of earning a degree online plaatst Christianna McCausland de toegenomen belangstelling voor online onderwijs in de VS tegen de achtergrond van de economische crisis.

Veel Amerikanen proberen hun ‘marktpositie’ te versterken door een opleiding te volgen. Doordat men vaak meer dan fulltime werkt -en vaak ook de zorgen heeft voor kinderen- is face-to-face onderwijs geen optie. Deze volwassenen volgen daarom online tweede kansonderwijs, dat voor hen veel flexibeler en efficiënter is:

When you factor in commute time—to say nothing of the expense of child care, gas, and parking—a one-hour class in a traditional college setting quickly becomes a four-hour commitment. Online, some classes are taught in real time—in edu-jargon, they’re called “synchronous.” But most are “asynchronous”—students access materials at their convenience, complete coursework and participate in online dialog within a flexible timeframe, and generally progress on their own schedule. Nor are online students bound by geography. You can study most anything you like, where you like, as long as you have a computer.

Online leren blijkt overigens niet goedkoper te zijn dan traditioneel onderwijs. Daarnaast worden er kritische kanttekeningen geplaatst bij de kwaliteit van commerciële aanbieders van online onderwijs, met agressieve wervingspraktijken, die deelnemers op kosten jagen maar online cursussen aanbieden die kwalitatief gezien onder de maat waren.

Er zijn overigens nog steeds onderwijsinstellingen die niet geloven in volledig online leren, blijkt uit dit artikel. Desalniettemin wordt een verdere groei verwacht aangezien kinderen die nu opgroeien erg vertrouwd zijn van internettechnologie.

Met name de invalshoek van tweede kans onderwijs in economisch moeilijke tijden vind ik een interessante. Deze ontwikkeling is m.i. ook relevant voor ons land. In de VS kennen ze daarbij wel een cultuur waarin een grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gelegd. Uiteraard is het ook belangrijk om te beseffen hoe zwaar de combinatie fulltime werk-gezin-studie is. Dit stelt extra hoge eisen aan de flexibiliteit van de onderwijsaanbieder.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: