OpenU, DLWO en curriculum

Vandaag heb ik een bijdrage geleverd aan een seminar van de SURFAcademy over didactiek binnen de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO). Organisator Chris Blom had mij gevraagd om in te gaan op OpenU als casus van het curriculum. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van een spinnenweb.

Met OpenU wil de Open Universiteit ook leervragen van professionals beantwoorden, waarvoor cursussen en opleidingen minder geschikt zijn. Ik heb dit geïllustreerd aan de hand van het curriculum-model van Jan van den Akker uit 2003. Volgens Van den Akker bestaat een curriculum uit een samenhangend geheel (een ‘spinnenweb’) van rationale (waartoe dient het curriculum?), leerdoelen, content, leeractiviteiten, rol van de docent, materialen en bronnen, groeperingsvorm, locatie, tijd en wijze van beoordelen.

Een aantal van deze elementen heb ik in onderstaande presentatie voor een onderdeel van OpenU uitgewerkt.

Leestips:

Bron:

Akker, van den, J. (2003). Curriculum Perspectives: an Introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper, & U. Hameyer (Eds.), Curriculum Landscapes and Trends (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: