OpenU Masterclass Hoe professionaliseer je docenten in het beroepsonderwijs? #celstec

Van 4 september tot en met 11 september 2013 organiseert CELSTEC van de Open Universiteit de online masterclass “Hoe professionaliseer je docenten in het beroepsonderwijs?“. Deze OpenU masterclass wordt verzorgd door dr. Marcel van der Klink, universitair hoofddocent bij de Open Universiteit en lector Professionalisering van het Onderwijs bij Zuyd Hogeschool. In deze masterclass staat de eigen professionele ontwikkeling als docent centraal. De OpenU masterclass concentreert zich op de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs, dat wil zeggen docenten werkzaam in de roc’s en de hbo-instellingen.

Het beroepsonderwijs vervult in de kennissamenleving in ons land een cruciale rol. Vakmanschap en innovatie zijn termen die regelmatig vallen in discussies over het beroepsonderwijs. Aan het beroepsonderwijs de taak om studenten op te leiden tot vakman of aankomend professional met voldoende bagage om de arbeidsmarkt te betreden en/of door te stromen naar vervolgopleidingen. Omdat het beroepsonderwijs zo nauw verbonden is met de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt dienen opleidingen continue oog te hebben voor de veranderingen in beroepen en professies en de betekenis die dat heeft voor de opzet en inhoud van opleidingen. Dit betekent dat docenten die in het beroepsonderwijs werkzaam zijn, dat zij aandacht moeten hebben voor de continue verbetering en innovatie van de opleidingen, aandacht hebben voor het verbeteren van het leren van hun studenten, en kritisch zijn over hun eigen competenties als docent en de manier waarop ze als docent leren.

OpenU masterclass Professionalisering docenten In deze masterclass staat de eigen professionele ontwikkeling als docent centraal. De masterclass concentreert zich op de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs, dat wil zeggen docenten werkzaam in de roc’s en de hbo-instellingen. De masterclass biedt u kaders om meer greep te krijgen op de thematiek van de professionele ontwikkeling en reikt ook suggesties aan. Aan de orde komen:

  • De achtergronden van de toegenomen aandacht voor de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs
  • Het (niet onbelangrijke) onderscheid in professionaliseren en professionele ontwikkeling
  • Wat verschillende actoren (zoals overheid en de onderwijsinstelllingen zelf) doen om professionele ontwikkeling te bevorderen
  • En wat docenten zelf ondernemen: wat ze doen, waarom ze dat doen en welke factoren hier op in werken. Op dit aspect zal in de masterclass de nadruk liggen.

De masterclass is bedoeld voor hen die, op wat voor manier dan ook, een verantwoordelijkheid dragen voor de professionele ontwikkeling van docenten, zoals daar zijn: docenten zelf, opleidingsdirecteuren, managers, teamleiders, hrm-stafleden, beleidsmedewerkers, leden ondernemingsraden, vakbondsvertegenwoordigers en onderzoekers.

Behalve Marcel van der Klink, geeft Peggy Lambriex (MSc) een online presentatie over de intenties van docenten om activiteiten in het kader van hun professionele ontwikkeling te ondernemen. Drs. Mieke Koeslag presenteert haar onderzoek naar het leren van docenten in docententeams en de rol die teamleiders hierin vervullen. Beiden zijn werkzaam bij Zuyd Hogeschool.

De inschrijfkosten voor deze masterclass bedragen 90,00 euro (losse verkoop) of negen credits (voor houders van een Leertraject). Je kunt ook alleen de live expert-sessie op vrijdag 31 mei a.s. en paper presentaties volgen. Bijwonen hiervan is gratis, maar dan kun je niet via de chat participeren.

Je moet geregistreerd gebruiker zijn van OpenU om je te kunnen inschrijven.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: