OpenU masterclass onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en studenten

Vandaag de dag is er veel aandacht voor excellentie in het onderwijs. Er is echter een groot verschil tussen hoogbegaafd zijn en excellent zijn. Scholen hebben nog steeds grote moeite met cognitief hoogbegaafde lerenden. Over deze thematiek gaat de OpenU online masterclass Hoe richt ik onderwijs in voor hoogbegaafde leerlingen en studenten?

In deze masterclass worden de volgende punten aan de orde gesteld:

  1. Waarom zien leerkrachten cognitieve hoogbegaafdheid niet, resp. waarom ondersteunen zij dit niet adequaat wanneer zij dit aanvankelijk wel zien bij een kind in groep 1?
  2. Waarom en hoe gaan zij de leerling zien als oorzaak, in plaats van als slachtoffer van gedwongen onderpresteren?
  3. Hoe kun je in groep 1 wel een juiste diagnostiek realiseren, gevolgd door een leerpsychologisch verantwoord speel-/leeraanbod?
  4. Hoe kun je de organisatie van speel-/leerprocessen in scholen optimaliseren, inclusief de benodigde veranderingen in het team?
  5. Hoe trek je de juiste leerpsychologische, onderwijskundige en organisatorische lijnen door in het voortgezet en hoger onderwijs?

Expert in deze online masterclass is prof. dr. Ton Mooij. De masterclass start op 18 april aanstaande, en wordt op 25 april afgesloten. De live sessie vindt plaats op 20 april 2012 van 15-16 uur.

Deelname aan deze online masterclass is gratis, inschrijven verplicht.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: