Positieve effecten van iPads op onderwijs

De Naace (een Britse associatie op het gebied van ICT en onderwijs) heeft bij de Longfield Academy onderzoek laten doen naar de effecten van de grootschalige invoering van de iPad. Er is onder meer gekeken naar de manier waarop iPads door medewerkers en leerlingen wordt gebruikt, naar de effecten op motivatie, kwaliteit van het werk (van medewerkers en leerlingen) en leerprestaties. Zowel leerlingen als docenten blijken erg tevreden te zijn over dit apparaat.

Er is gebruik gemaakt van vragenlijsten voor leerlingen, medewerkers en ouders (die helaas nauwelijks hebben gereageerd), interviews en een beperkt aantal lesobservaties. Er is met name gekeken naar opvattingen van respondenten, waarbij bepaalde vragen onzorgvuldig zijn geformuleerd (twee stellingen in één). Dit doet enigszins afbreuk aan de waarde van het onderzoek.

De uitkomsten van de evaluatie zijn echter bijzonder positief. Docenten geven onder meer aan dat de iPad positief van invloed is op de werkdruk, en leidt tot kostenbesparingen. Leerlingen (69%) zeggen dat zij meer gemotiveerd zijn als zij leren met de iPad. De kwaliteit van het werk van lerenden, en hun leerprestaties, zouden dankzij de iPad verbeteren. De onderzoekers constateren evenwel dat de school de ‘pedagogical practices‘ die daadwerkelijk leiden tot betere leerprestaties nog moet identificeren.

Verder wordt er beter samengewerkt, en zowel medewerkers als leerlingen hebben het gevoel dat zij effectiever werken dankzij deze tablet PC.

Zowel leerlingen als docenten zijn erg te spreken over het gebruik van de iPad binnen het onderwijs. Leerlingen zijn positiever dan docenten.

Men constateert ook een verband tussen de mate van gebruik en de beschikbaarheid van geschikte tools en apps. Bij Engels wordt Pages bijvoorbeeld gebruikt, bij wiskunde grafische apps en bij muziek Garageband. Verder wordt de iPad veel gebruikt voor online onderzoek, voor mindmapping en het maken van presentaties door leerlingen. De leerlingen geven aan intensiever gebruik te willen maken van de iPad, bijvoorbeeld voor het maken van video’s of voor het maken van taalspellen.

Er is ook gekeken naar leeractiviteiten die mogelijk zijn gemaakt dankzij de iPad, en die voor invoering van de iPad niet werden toegepast. De iPad maakt volgens de respondenten interactief lezen mogelijk, het gebruik van educatieve games en het luisteren naar podcasts. Dankzij de iPad kan ICT meer flexibel worden ingezet tijdens de les (wel en niet), en zijn docenten in staat meer gevarieerd en interactief onderwijs te organiseren. Opvallend is dat ook het maken van huiswerk en het communiceren met docenten worden genoemd. Vermoedelijk vinden de respondenten dat deze activiteiten dankzij de iPad beter kunnen worden uitgevoerd.

De onderzoekers concluderen o.a.

The outcomes at Longfield clearly demonstrate the value of the iPad as an educational tool and the role that it can play in learning and teaching.

Het onderzoeksrapport laat ook zien dat de school veel aandacht heeft besteed aan de invoering van de iPad. Er is sprake van daadwerkelijk onderwijskundig leiderschap en van uitgebreide professionalisering. Een andere succesfactor lijkt eigenaarschap over de iPad te zijn.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
0 comments on “Positieve effecten van iPads op onderwijs
3 Pings/Trackbacks for "Positieve effecten van iPads op onderwijs"
  1. […] Wilfred Rubens: Positieve effecten van iPads op onderwijs. Share this:TwitterFacebookE-mailPrintVind ik […]

  2. […] Positieve effecten van iPads op onderwijs | Wilfred Rubens over … […]

Top

%d bloggers liken dit: