Presentatie Flexibel en actief leren met ICT

Vandaag heb ik een presentatie verzorgd tijdens een clusterbijeenkomst Management & Bedrijf van de Hogeschool Leiden. Het onderwerp was flexibel en actief leren met ICT.

In deze presentatie ben ik ingegaan op redenen waarom flexibilisering opportuun is. Eén van die redenen is de maatschappelijke noodzaak om ook werkenden, in het kader van een leven lang leren, te bereiken. Deze doelgroep heeft andere leervragen en voorkennis dan reguliere studenten.

Vervolgens ben ik ingegaan op verschillende vormen van flexibilisering. De laatste jaren hebben we dankzij adaptieve technologie bijvoorbeeld meer mogelijkheden gekregen om op niveau te flexibiliseren (en in tempo). Dit lijkt vooral toepasbaar bij vakken als wiskunde, bepaalde taalvaardigheden of statistiek.

Flexibilisering impliceert ook meer keuzemogelijkheden. Het lastige is dat lerenden daar lang niet altijd op staan te wachten. Ik heb de metafoor gebruikt van een blouse die op maat kan worden gemaakt. Je wilt niet altijd na hoeven te denken over type knoopjes, de manchet of de kraag. Terwijl het wel handig kan zijn als de maat van de boord kleiner kan zijn dan de maat van de taille (in mijn geval wel).

Bij flexibilisering in het onderwijs heb je te maken met iets vergelijkbaars. Lerenden willen vaak slechts een deel van het curriculum zelf kunnen samenstellen, maar wel meer mogelijkheden hebben om in eigen tempo te leren.

Nadat ik ben ingegaan op valkuilen van flexibilisering en voorbeelden van flexibilisering, ben ik ingegaan op het belang van actief leren. Ik ben stil blijven staan bij enkele voorbeelden van actief leren met ICT. Daarna wilde ik nog betogen dat het belangrijk is om eerst na te denken over een eigen didactisch model voor blended learning. Zo’n model wordt samengesteld uit verschillend componenten zoals de mate van ICT en de keuze uit leertechnologieën waarover je kunt beschikken.

Ik heb TodaysMeet gebruikt voor het stellen van vragen, waarbij ik een aantal keren naar een moderator ben gestapt voor het ‘ophalen’ van vragen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Mentimeter heb ik gebruikt voor twee peilingen.

Hieronder vind je de slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: