Richt CGL op integrale beroepsvorming

Gisteren viel de nieuwste editie van Profiel op de mat. Profiel is een vakblad voor beroepsonderwijs en educatie. In dit blad is een artikel verschenen dat ik met mijn collega Toon Berkers heb geschreven. In dit artikel stellen wij dat competentiegericht leren te smal wordt ingevuld. Wij pleiten voor integrale beroepsvorming als eigentijdse invulling van het middelbaar beroepsonderwijs. Niet als de zoveelste onderwijsinnovatie, maar ter versterking van het beroepsgerichte hart van het MBO. Beroepsgemeenschappen (communities van professionals, onderwijsgevenden en lerenden) kunnen daarbij een belangrijke functie hebben.

De versie van het artikel op deze website verschilt enigszins van het artikel in Profiel. Zo heeft de redactie de referenties niet gepubliceerd. De juiste verwijzing is overigens: Rubens, W. & Berkers, T. (2008). Richt CGL op integrale beroepsvorming. In: Profiel, 17/3, 28-29.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: