Sociale media in de zorg: wat kan en mag? (#in #elzrg11)

Advocaat Jilles Heringa schetste tijdens dag twee van e-learning en sociale media in de zorg de gevolgen van sociale media voor beroepsnormen. Sociale media bieden kansen, maar hebben ook risico's.

Een tweet kan bijvoorbeeld een andere lading krijgen als hij plaatst wordt door een hartchirurg. Bijvoorbeeld: borrel liep gisteren uit de hand. #geenzinvandaag. Als patiënt word je daar onrustig van.

Er vindt vermening van verschillende rollen op sociale media plaats. Het karakter van sociale media enerzijds en de zorg anderzijds leidt tot spanningen op het gebied van privacybescherming, professionele beroepsnormen en ethiek. Mogelijke risico's hebben te maken met diverse aspecten op het gebied van recht en reputatieschade. Volgens Heringa gaan veel tucht- en klachtzaken over communicatie. Sociale media kunnen tot ruis en rechtzaken leiden. Volgens deze spreker gelden offline richtlijnen ook online. De KNMG heeft daarom recent gedragsregels 2.0 opgesteld.

Jilles Heringa gaf een inkijkje in deze regels (je kunt uiteraard geen rechten aan onderstaande informatie ontlenen ;-)).

De KNMG adviseert de kansen van sociale media te benutten, maar dat je vooral ook informatie -die je over patiënten op sociale media tegenkomt- moet verifiëren. Je mag als arts ook geen tot personen herleidbare informatie publiceren. Dat is wat anders dan dat je informatie anoniem publiceert.

Een derde aanbeveling is dat je patiënten niet als 'vriend' op sociale netwerken zou moeten accepteren (respecteer de grensen van arts en patiënt; iets wat ook in het onderwijs speelt). De KNMG beveelt ook aan dat je een strict onderscheid moet maken tussen privé en publiek, door restrictieve privacyinstellingen te hanteren. Het aanspreken van collega-hulpverleners valt ook onder de aanbevelingen.

Bewustzijn, professionaliteit en vertrouwelijkheid zijn kernpunten uit deze richtlijnen. Je moet als zorginstellingen deze richtlijnen inbedden binnen je sociale mediabeleid.

Heringa raadt ten stelligste af om  individuele adviezen te geven via sociale media, in verband met aansprakelijkheid. Hij waarschuwt ook zeer zorgvuldig om te gaan met informatie, zelfs als een patiënt zelf wel heel open is over zijn situatie.

Communicatie en recht zijn wat hem betreft communicerende vaten. Belangrijk is ook dat je voorbereidt op eventuele missers (zoals verwijderen van tweets).  Een prima, helder gebracht, inhoudelijk verhaal.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord