Symposium schoolbreed positief leerklimaat (met aandacht voor mobiele technologie)

Welke interventies dragen effectief bij aan een schoolbreed positief leerklimaat? Deze vraag staat centraal tijdens een symposium dat de Academie voor Teaching and Learning van het Koning Willem I College samen met Onderwijsadviesbureau Dekkers op dinsdag 24 april organiseert. Ik zal hier een workshop verzorgen over ‘verleidelijke technologie’.

Binnen het onderwijs zijn we geneigd om vooral aandacht te besteden aan het corrigeren van ongewenst gedrag. Het is echter veel effectiever om het goede gedrag te versterken aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. dat gedrag. Dat is één van de uitgangspunten van ‘Schoolwide Positive Behaviour Support‘.

Ik ben via mijn vriendin in aanraking gekomen met deze benadering. Zij werkt met deze methodiek. Ik ben er -mede op basis van haar verhalen- enthousiast over en beschouw het als een waardevolle bijdrage aan de invulling van de pedagogische opdracht van het onderwijs. Er zou wat mij betreft meer aandacht moeten worden besteed aan het belang van pedagogiek in het onderwijs.

Ik zie ook een relatie tussen ‘Schoolwide Positive Behaviour Support‘ en de wijze waarop we jongeren mobiele technologie in het onderwijs laten gebruiken. Daarover verzorg ik een workshop tijdens dit symposium. Patrick Koning verzorgt hier overigens een sessie waarin hij aan de hand van de theorie van Marzano het onderwerp motivatie uit gaat diepen met de deelnemers.

Deelname aan dit symposium kost 75 euro, en dat is inclusief diner.

Meer informatie?
Zie ook de weblog Positief Onderwijsklimaat

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: