Tips voor de flipped classroom?

Joe Hirsch beschrijft vier tips om de overgang naar en de kwaliteit van het concept van de flipped classroom te vergemakkelijken respectievelijk te verbeteren. Eigenlijk zijn deze tips veel breder toepasbaar.

Flipped classroom

Foto: AJC1

In de eerste plaats beveelt Hirsch aan om eerst de belangrijkste doelen van een les te definiëren, en te werken van doelen van een lagere orde (kennen) naar doelen van een hogere orde (hoe en waarom). Daarbij zou een docent vooral ook goed na moeten denken over effectieve leeractivititeiten in relatie tot leerdoelen en over het monitoren en faciliteren van samenwerkend leren in de klas.

Op de tweede plaats zou de docent in de video rijk, tot de verbeelding sprekend en direct taalgebruik moeten hanteren, en leerinhouden moeten visualiseren met afbeeldingen of diagrammen.

Op de derde plaats adviseert Hirsch docenten om niet zo maar video’s te maken en te gebruiken, maar om video’s te maken waarbinnen je vragen kunt integreren zodat deze video’s duidelijk maken wat lerenden hebben geleerd. Je kunt volgens hem zelfs powerpoint presentaties converteren naar interactieve video’s met quizzes. In zijn artikel noemt hij enkele tools.

Op de vierde plaats, tenslotte, adviseert Hirsch om ouders te betrekken bij de implementatie van het concept van de flipped classroom. Communiceer met ouders over de doelen, het waarom en het leerproces (inclusief het belang van thuis leren). Organiseer een ouderavond over het onderwerp op een ‘geflipte manier’.

Op zich bruikbare tips. Maar niet uniek voor de flipped classroom.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
One comment on “Tips voor de flipped classroom?
  1. ankie schreef:

    Anja van Hirtum-Smits schreef een innovatieplan als student van de Master Leren en Innoveren bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Haar onderwerp ouderbetrokkenheid leidde tot een concrete aanpak om ouders in te zetten als educatieve partners door middel van Flipping the Classroom. http://hetkind.org/2014/07/11/ouderbetrokkenheid-binnen-het-basisonderwijs-dit-kan-anders/

Top

%d bloggers liken dit: