Tweedaagse blended learning ontwikkelen

Op 27 en 28 mei j.l heb ik bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een tweedaagse verzorgd over het ontwikkelen van blended learning. Een groep docenten is mede op basis van een stappenplan en beschrijvingskader aan de slag gegaan met het (her)ontwerpen van hun onderwijs met behulp van ICT.

We hebben woensdagochtend met behulp van Google en Padlet kennis met elkaar gemaakt. Aangezien ik op 19 februari j.l. bij de NHL een keynote over blended learning heb verzorgd -en een aantal van de aanwezigen deze keynote had bijgewoond- heb ik via TodaysMeet geïnventariseerd wat de aanwezigen belangrijke kenmerken van blended learning vonden.

Andere onderdelen van de tweedaagse waren:

  • Visie op leren, technologie en didactiek (onder meer het belang van een activerende didactiek).
  • Leertechnologieën vanuit een didactisch perspectief verkennen. Daarbij ging het ook om technologieën die niet voor leren zijn ontwikkeld, maar wel voor leren kunnen worden gebruikt (zoals Scoop-IT of Popplet).
  • Praktijkvoorbeelden blended learning (flipped classroom, diverse vormen van online video)
  • Blended learning ontwikkelen (stappenplan).
  • Aandachtspunten (tussendoor), zoals het belang om je te focussen op enkele leertechnologieën.

Het beschrijvingskader heb ik overigens een licht aangepast.


Beschrijvingskader_blended_learning_docx

Ik besteed hierin nu ook expliciete aandacht aan het gebruik van ICT voor onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

Ik heb Google Forms  gebruikt om te inventariseren in welke mate de docenten al gebruik maken van internettechnologie, en om de tweedaagse te evalueren. Mentimeter heb ik onder meer gebruikt bij het prioriteren van doelen van blended learning.

Het was de bedoeling dat de betreffende docenten een flinke stap vooruit zouden zetten als het gaat om het (her)ontwerpen van hun onderwijs. Volgens mij zijn we daar wel in geslaagd.

Tweet tweedaagse blended learning

De versie van mijn slides, zonder resultaten van de sessie, treffen jullie hieronder aan.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: