Voorbeelden van game-based learning

Vicki Davis beschrijft acht voorbeelden van het gebruik van games voor leren. Bij een aantal voorbeelden maak je gebruik van game-technologieën die niet speciaal voor het onderwijs zijn ontwikkeld.

Game City of ImmigrantsDoor middel van ‘game-based learning’ kunnen lerenden onder meer leren problemen op te lossen. Volgens Vicki Davis zijn veel educatieve games echter te vergelijken met ‘chocolate on broccoli’. Zij verwijst naar onderzoek waaruit zou blijken dat goede leerzame games de volgende kenmerken hebben: identiteit (je kunnen identificeren met een karakter), interactie, produceren, risico kunnen nemen, maatwerk, en interventies kunnen plegen.

Volgens Davis spelen docenten overigens een belangrijke rol bij succesvolle leerzame games. Zij beschrijft acht manieren waarbij docenten ‘game-based learning’ op een hoger niveau kunnen brengen.

  1. Integreer spelelementen zoals het verdienen van punten, het gebruik van ‘levels’ of competitie tussen teams in je volledige onderwijsaanpak. Het gaat er hierbij om dat je dat consequent en structureel doet. Er wordt bijvoorbeeld niet bedoeld dat je af en toe een cijfer geeft voor een bepaalde toets.
  2. Gebruik Minecraft om lerenden bijvoorbeeld na te laten bouwen wat zij geleerd hebben van geschiedenis of van een boek dat zij hebben gelezen.
  3. Laat lerenden binnen een gamesetting een zoektocht maken. Bijvoorbeeld naar bronnen, waarbij zij zich ook moeten verdiepen in geografie.
  4. Er zijn games beschikbaar waarmee lerenden zich kunnen verdiepen in maatschappelijke onderwerpen zoals terrorisme en immigratie. Een goede pedagogisch-didactische inbedding in het onderwijs is hierbij uiteraard van groot belang.
  5. Er zijn platforms beschikbaar die docenten in staat stellen game-elementen toe te voegen aan het onderwijs. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat je verschillende typen spelers hebt.
  6. Er zijn games beschikbaar waarmee je specifieke vaardigheden en kennis ‘aan den lijve’ en via het opdoen van ervaringen kunt ontwikkelen. Dit zijn zogenaamde ‘immersive’ leeractiviteiten.
  7. Je hebt geen ICT nodig om via games te leren. Ook kun je via geocaching buiten het klaslokaal leren.
  8. Lerenden leren via events coderen en programmeren, waarbij zij ook zelf games maken. Davis noemt hierbij het initiatief Hour of Code.

De eerste manier is volgens mij de meest complexe en ingrijpende manier. Je moet namelijk je onderwijs tegen het licht houden en aanpassen. Andere voorbeelden, zoals het gebruik van Minecraft, zijn relatief laagdrempelig.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: