Wat willen studenten met online leren?

Een recente Amerikaanse studie biedt zich op opvattingen van studenten over online leren. Wat zijn de belangrijkste conclusies op het gebied van e-learning?

  • De helft van de studenten denkt dat face-to-face contact noodzakelijk is om te leren. Negenendertig procent verwacht dat leren meer virtueel zal worden, terwijl negentien procent denkt sociale media te zullen gaan gebruiken om de betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten.
  • Drieënvijftig procent van de studenten meent dat online colleges een goede reputatie hebben.
  • Driekwart van de studenten wil het liefste individueel leren als men voor een examen studeert.
  • Vierentachtig procent gebruikt in de klas een computer om mee te leren, terwijl negentien procent een tablet of smartphone gebruikt om mee te leren.
  • Achtenzeventig procent van de ondervraagde studenten meent dat online leren moeilijker is dan face-to-face leren. Zij zien echter waarde in online leren, onder meer om leren en werken te kunnen combineren. Drieënveertig procent verwacht dat online leren van dezelfde kwaliteit of van hogere kwaliteit is dan face-to-face leren.

Het onderzoek is onder meer dan 1300 Amerikaanse studenten uitgevoerd. Over de onderzoeksopzet kan ik niets zeggen. De conclusies van de commerciële onderzoekers zijn juichend, bijvoorbeeld:

“Millennials understand that the future of education is online and since they were brought up with the internet, they are prepared for that change. Education should not be a one size fits all model because everyone learns differently, regardless of age, occupation and location. More online courses should be offered to cater to those who learn better in a virtual classroom.”

Ik kijk daar wat genuanceerder tegen aan. Bovendien is dikwijls sprake van een kloof tussen opvattingen en gedrag.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: