Weg met het onderscheid tussen formeel en informeel leren

Volgens Josh Bersin is informeel leren nu officieel formeel leren geworden. Dat wil zeggen: organisaties omarmen en waarderen meer informele vormen van leren:


That is, if you want to build a high-impact, cost-effective, modern training organization you must "formally adopt" informal learning.

Bersin baseert zich op eigen onderzoek waaruit onder meer blijkt dat 80% van al het leren binnen ondernemingen plaats vindt via interacties tussen collega's, experts en managers op de werkplek. Bersin stelt:


Where "e-learning" was the big craze in corporate training in the early 2000's, and "blended learning" was the craze in 2003 and 2004, today, thanks to the slowing economy and the widespread availability of social networking and online wikis and portals, "informal learning" is the next big thing.

Daarom formuleert hij een aantal aanbevelingen voor het formuleren van een strategie voor informeel leren. Daartoe behoren onder meer een herformulering van de rol van de HRD-afdeling/functionaris en het selecteren nieuwe technologiëen.

Twee kanttekeningen wil ik hierbij plaatsen. In de eerste plaats gaan Bersin's aanbevelingen voorbij aan wat volgens mij de essentie is van succesvol informeel leren binnen organisaties: het creëren van een leercultuur waarin informeel leren tot bloei komt. Iets waar research members van Bersin ook nadrukkelijk om blijken te vragen. Hiertoe behoort onder meer het geven van ruimte aan werknemers om kennis uit te wisselen, en het waarderen van kennis delen.

Mijn tweede kanttekening betreft de veronderstelde tegenstrijdigheid tussen informeel en formeel leren. Ik heb eerder geschreven over de dichotomie tussen tussen formeel en informeel leren, en dat het beter is om te kijken in welke mate leeractiviteiten meer formeel dan wel informeel zijn als het gaat om proces, doelen, plaats en leerinhouden.  Als organisaties dus informeel leren volgens Bersin omarmen, dan betreft dat meestal het proces, de plaats en de leerinhouden. Leerdoelen blijven volgens mij behoorlijk geformaliseerd.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com


Top

%d bloggers liken dit: