Welke extrinsieke factoren bevorderen creativiteit?

Creativiteit wordt vooral bevordert door intrinsieke motivatie. Maar er zijn volgens Teresa Amabile en Steve Kramer ook vier extrinsiek motiverende factoren die creativiteit bevorderen.

Teresa Amabile en Steve Kramer doen onderzoek naar motivatie van medewerkers. Veel extrinsieke factoren helpen volgens de auteurs intrinsieke motivatie en creativiteit om zeep. De volgende extrinsieke factoren doen dat echter niet:

Doelen

Doelgerichtheid verleent betekenis, en biedt een strategische richting aan mensen aan. De auteurs schrijven:

Creativity suffers when strategic goals are too loose, and when creators are too tightly constrained in how they accomplish those goals.

Daarbij is het belangrijk dat medewerkers veel autonomie hebben in de wijze om deze doelen te bereiken.

Evalueren

De wijze waarop evaluaties plaats kunnen vinden is van invloed op creativiteit. Evaluaties kunnen een een grote druk uitoefenen op medewerkers. Tegelijkertijd kunnen ontbrekende evaluaties creativiteit beperken. De auteurs concluderen:

The crucial balance involves a great deal of frequent, work-focused evaluation and feedback that is truly informative and constructive. Ideally, these evaluations involve peers (as well as supervisors) openly discussing the work.

Ook is het belangrijk dat de medewerker fouten mag maken.

Beloning

Een voldoende beloning is belangrijk voor motivatie, net als erkenning van het werk. Beloningen moeten medewerkers echter niet het gevoel geven dat zij van buiten af gecontroleerd worden. Beloningen moeten medewerkers ook informatie geven over hun bekwaamheden en de waarde van hun werk. De belangrijkste beloningen zijn veelal ook niet financieel van aard.

Druk

Positieve druk kan bevorderend zijn voor motivatie en creativiteit. Positieve druk komt meestal voort uit een uitdagende opdracht. De opdracht is moeilijk, maar uitvoerbaar.

Feeling like you’re on a mission to create something that’s urgently needed can be a real high. But pressure that does not contribute to the mission can only distract from getting problems solved.

De auteurs concluderen dat het niveau, de vorm en de betekenis van de motivator zorgt voor de vraag of druk bevorderend of belemmerend werkt voor creativiteit.

De bevindingen van Teresa Amabile en Steve Kramer zijn wat mij betreft ook relevant voor opleiden en onderwijs. Ze komen ook overeen met Dan Pink’s bevindingen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: